Amenajarea unui magazin


Amenajarea unui magazin
Un magazin nu este altceva decât locul de vânzare unde de obicei clienții își fac cumpărăturile. Orice magazin, cât de mic nu ar fi el, trebuie să corespundă tuturor cerințelor cumpărătorilor și plus la aceasta ar fi bine ca imaginea sa să fie originală în raport cu cea a concurenților.

Pentru a avea o reușită comercială, de obicei antreprenorii atrag atenția asupra amenajării magazinului. Aceasta implică o muncă considerabilă atât în interiorul magazinului, cât și la exteriorul acestuia. Fiecare magazin are propriul său stil, design-ul care îl diferențiază de celelalte.

Cu siguranță, clienții vor intra într-un magazin cu vitrinele frumos amenajate, le va atrage atenția numele companiei, care de obicei este scris la intrare în magazin și desigur vor exista mai mulți cumpărători dacă magazinul va fi amplasat favorabil.

Apariția magazinelor și modernizarea formelor de comerț permit comercianților să dezvolte instrumentele merchandisingului și să sporească importanța lor în procesul de promovare a produselor. Principalele obiective ale merchandisingului modern presupun:
 • Atragerea și transformarea trecătorilor în vizitatori;

 • Transformarea vizitatorilor în cumpărători („seducerea”);

 • Transformarea procesului de cumpărare într-o experiență pozitivă pentru a stimula vizitele viitoare ale clienților.
Cele două domenii principale de interes ale merchandisingului cuprind exteriorul și interiorul magazinului.

La rândul său, merchandisingul exterior include fațada magazinului, firma, vitrinele exterioare și accesul în magazin, iar cel interior – amplasarea și dimensionarea raioanelor magazinului, amplasarea utilajului comercial, fluxurile de consumatori, prezentarea produselor și publicitatea la locul vânzării.

În contextul celor expuse mai sus, merchandisingul poate fi definit ca un ansamblu de metode și tehnici de prezentare activă, în cele mai bune condiții materiale și psihologice, a unui produs la locul de vânzare, în scopul optimizării vânzărilor și pentru a aduce un plus de satisfacție clientelei în timpul căutării și cumpărării produselor, ceea ce implică semnalare, expunere, evidențiere, întâietate etc.

Înainte de a prezenta fiecare componentă a merchandisingului în parte, este important să menționăm că, dintre cele două forme de comerț mai frecvent practicate, forma de comerț tradițională (la tejghea) oferă posibilități mult mai reduse pentru merchandising în comparație cu autoservirea. O invenție a secolului trecut, autoservirea, a revoluționat amenajarea și atractivitatea punctelor de vânzare. Autoservirea are la bază următoarele principii:
 1. Prezentarea produselor preambalate în sala comercială;

 2. Accesul liber al clientului la marfă;

 3. Alegerea liberă a produselor de către cumpărător, fără intervenția nemijlocită a vânzătorului;

 4. Post de încasare special echipat, amplasat la ieșirea din magazin;

 5. Asigurarea cu coșuri sau cărucioare pentru transportarea mărfurilor în interiorul magazinului și până la încărcarea lor în propriile mijloace de transport.
Principalele avantaje ale magazinelor cu autoservire sunt următoarele: economia de timp, libertatea alegerii, garantarea calității și greutății mărfurilor, condițiile igienice, sporirea eficienței utilizării spațiului comercial și investiției, reducerea personalului.

Astfel, autoservirea trebuie aplicată întotdeauna când spațiul magazinului o permite, chiar și în cazul unor magazine mici. Examinarea detaliată a tehnicilor de merchandising ne va confirma o dată în plus avantajele oferite de autoservire ca formă a comerțului.

Exteriorul magazinului ca element de merchandising

Un aspect atractiv este important pentru orice magazin, în cazul plasării pe o stradă comercială exteriorul fiind vital. Prin designul, iluminarea și indicatoarele sale el trebuie să ofere trecătorilor, în permanență, noi motive să îl viziteze. Principalele elemente ale exteriorului includ: fațada magazinului, firma, vitrina și intrarea în magazin.

Fațada reprezintă suprafața verticală expusă potențialilor consumatori, adică linia de contact a unității în cauză cu spațiul exterior. Există mai multe tipuri de fațade, cel mai frecvent întâlnite fiind următoarele:
 • Fațadă în linie dreaptă, realizată paralel cu axa străzii;

 • Fațadă în unghi, care creează un plus de atractivitate și interes;

 • Fațadă arcadă, având la bază configurația fațadei în linie dreaptă, dar cu câteva nișe pentru intrări și vitrine.
Tipuri de fațade

Fațada este determinată, în mare măsură, de arhitectura clădirii, totuși existând și unele posibilități de schimbare a designu-ului și reamenajare a acesteia.

Firma include denumirea și emblema unității comerciale, servind la informarea consumatorilor despre aceasta, utilizând avantajele oferite de design, culoare, mărime etc. Posibilitățile de prezentare la scară mare, tridimensională și de iluminare pot spori considerabil efectele scontate. Plasarea firmei deasupra intrării, vitrinei, clădirii sau scoaterea în afara fațadei pe un podium special reprezintă opțiuni care pot fi valorificate pentru a obține un design mai reușit al ansamblului fațadă — firmă — vitrină.

Vitrinele-geamuri trebuie să reflecte atmosfera magazinului dintr-o privire. Este important ca acestea să prezinte produsele din magazin, să fie actualizate regulat, să fie curate și amenajate în mod estetic.
Elementele unei vitrine atractive
Culoarea este probabil prima pe care o remarcă un cumpărător. În alegerea unei scheme a culorilor este nevoie de o analiză aprofundată. Repetarea acestora pe fundalul vitrinei va fixa schema culorilor în conștiința cumpărătorilor.

Iluminarea oferă strălucire, dispoziție și căldură. Nivelul la care se face iluminarea trebuie să fie adecvat.

Compoziția. La amenajarea unei vitrine, echilibrul și simetria trebuie luate în considerare în primul rând. Atenția trebuie focalizată asupra produselor expuse. Cele mai importante elemente ale compoziției unei vitrine reușite includ:
 • linia: folosirea unor elemente care să încadreze marfa sau să îndrepte atenția asupra ei;
 • scala: folosirea suporturilor mai mici sau mai mari pentru a evidenția marfa;
 • impresia teatrală: crearea unui ansamblu teatral cu poziționarea produselor în centrul scenei;
 • umorul: crearea unei scene vesele;
 • realismul: crearea unei scene reale de viață;
 • repetiția: multiplicarea unui element pe întreaga vitrină;
 • șocul: folosirea unui element total neașteptat.

Accesul în magazin
. Locul din apropierea intrării în magazin este, de cele mai multe ori, greu de controlat, putând influența pozitiv sau negativ experiența clienților. Dacă zona este prea goală, clienții se vor simți expuși și nu vor intra în magazin. Dacă este prea aglomerată, va fi la fel de dificil, deoarece clienții vor întâmpina greutăți în a intra în magazin.

Amplasarea raioanelor magazinului

Amplasarea raioanelor are la bază ideea că nu orice spațiu din magazin are aceeași valoare comercială. Aceasta descrește pe măsură ce distanța față de intrarea principală se mărește. Articolele expuse în zonele cele mai valoroase vor aduce un venit suplimentar, justificându-și costul mai ridicat. Principiile de bază ale amplasării raioanelor sunt:
 • A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte frecvent;

 • A se evita alăturarea raioanelor pe care clienții le vizitează foarte rar;

 • A se ține cont de fluxul de circulație dominant, deoarece se întâmplă destul de rar ca un cumpărător să se întoarcă din drumul său;

 • A se amplasa raioanele în așa fel încât clienții să-și efectueze cu ușurință cumpărăturile.
În amplasarea raioanelor trebuie să se țină cont de comportamentul consumatorilor, următoarele aspecte fiind de o importanță majoră:
 • Cei mai mulți dintre clienți încep să viziteze sala comercială din partea dreaptă a intrării în magazin și se deplasează în sens invers acelor de ceasornic;

 • Culoarele vor fi cât mai lungi, după statistici 25% dintre clienți parcurg toată suprafața de vânzare în magazinele cu gondole continue și doar 5% din cele cu culoarele transversale;

 • La dreapta intrării în magazin se vor plasa produsele de mobilă, textilele, electrocasnicele, iar la stânga – produsele alimentare și produsele de apel, având în vedere tendința consumatorului de a se întoarce spre dreapta la intrarea în magazin;

 • Articolele de consum curent trebuie să fie dispersate pe diverse culoare, pentru a face clientul să circule cât mai mult posibil;

 • Lângă produsele de apel (oferte speciale) vor fi expuse produse complementare, de întrebare mai puțin curentă și mai puțin premeditate;

 • Produsele care satisfac aceleași necesități vor fi amplasate în apropiere unele față de altele.
Amplasarea raioanelor rezultă, cel mai adesea, dintr-un compromis între două elemente: obiectivele comerciale constând în a-l face pe client să circule prin fața a cât mai multe raioane fără a-i da impresia unui circuit impus și existența restricțiilor tehnice ale clădirii (formă, coloane, intrări, camere frigorifice etc.).

Dimensionarea raioanelor magazinului

Dimensionarea raioanelor unui magazin se face prin stabilirea spațiului de vânzare acordat fiecăruia dintre acestea sau familiei de produse, prin utilizarea cifrei de afaceri previzionată a magazinului. De exemplu, dacă prognoza vânzărilor cămășilor pentru bărbați este de 10% din totalul vânzărilor, atunci pentru cămăși va fi alocată o suprafață comercială de 10% din total.

Această evaluare inițială va fi modificată ulterior în funcție de următorii factori:
 1. Profitabilitatea produsului. Regula de bază presupune mărirea suprafeței articolelor și familiilor de produse care au o profitabilitate mai mare pe unitate de produs;

 2. Formele de expunere și vânzare. De exemplu, aceleași cămăși pot fi expuse pe rafturi, în stare ambalată sau atârnate pe cuiere;

 3. Sezonalitatea și ciclul de viață al produsului. În perioadele de creștere a vânzărilor suprafața va crește și viceversa;

 4. Stimularea reciprocă a vânzărilor este legată de vecinătatea unor produse, de exemplu biciclete — costume sportive — adidași.
Având în vedere că spațiul de vânzare pe care îl are la dispoziție comerciantul este limitat, problema cea mai dificilă este alcătuirea linearului de vânzare. Linearul de vânzare este unitatea de măsură utilizată de specialiștii în merchandising pentru a evalua lungimea spațiului ocupat în cadrul suprafeței comerciale de anumite produse, categorii de produse sau mărci.

Există două modalități de evaluare a acestei lungimi:
 • Linearul la sol, adică lungimea acelei părți a mobilierului atribuite unei categorii de produse, unui produs sau unei mărci;

 • Linearul dezvoltat, adică lungimea totală a suprafeței ocupate de o marcă, un produs sau o categorie de produse ce beneficiază de o amplasare pe mai multe niveluri ale mobilierului de expunere.

Fluxul clienților în sala de vânzare

În funcție de numărul rândurilor de mobilier comercial (gondole, rafturi), fluxul clienților va fi orientat astfel încât punctul de plecare să corespundă întotdeauna cu punctul de sosire. Numărul rândurilor de gondole în mijlocul suprafeței de vânzare trebuie să fie impar, astfel încât punctul final al fluxului clienților să fie ieșirea din magazin.

Circulația se asigură prin proiectarea unor culoare a căror lățime trebuie să corespundă condițiilor antropometrice ale clienților aflați în diferite ipostaze:
 • Mișcarea printre rândurile de marfă;

 • Staționarea într-un anumit loc, în vederea alegerii unei mărfi;

 • Așteptarea pentru plata cumpărăturilor la casă.
La proiectarea căilor de circulație dintr-un magazin trebuie să se respecte următoarele cerințe:
 • Pentru stabilirea lățimii coridoarelor de circulație și a spațiilor de staționare, calculul va porni de la frecvența maximă a vizitatorilor (în perioadele și orele de vârf ale activității magazinului).

 • Căile principale de circulație vor fi proiectate în linie dreaptă, păstrând lățimea de trecere pe tot parcursul sălii de vânzare și înlesnind clientului drumul cel mai scurt spre diferitele raioane de vânzare.

 • Coridoarele destinate efectuării cumpărăturilor trebuie să fie dispuse perpendicular pe căile principale de circulație, pentru a asigura clienților accesul nestânjenit la marfa dorită.

 • Spațiile destinate activităților la standurile de vânzare (cu tejghea) și în fața caselor de marcat nu trebuie să se intersecteze cu căile principale de circulație și de efectuare a cumpărăturilor.

 • Lățimea căilor destinate efectuării cumpărăturilor este dependentă și de înălțimea mobilierului comercial, recomandându-se în acest sens ca lățimea căii de cumpărare să fie egală cu înălțimea raftului de mărfuri.

 • Dacă marile lungimi ale gondolelor sunt indicate pentru vânzarea mărfurilor alimentare, în comerțul cu mărfuri nealimentare ele devin inacceptabile, pentru că amplifică monotonia; prin întreruperea acestor lungimi se creează zona de „promenadă” și de stabilizare a clientului în interiorul raionului.

Amplasarea mobilierului pe suprafața de vânzare

În funcție de obiectivele amenajării, de sortiment și de zona de atracție a magazinului, merchandiserul urmează să decidă asupra modului de dispunere a mobilierului. Există patru mari stiluri de dispunere:
 1. Amenajarea dreaptă în grilă. Această metodă de amenajare a mobilierului lasă multă libertate clientului, cu condiția să delimiteze cu precizie diferitele raioane, și permite o bună comparare a produselor între ele. Clientul are multe posibilități de a-și alege drumul la fiecare nod de circulație. În consecință, există foarte puține șanse ca el să urmeze un traseu impus sau să vadă tot linearul, deci toate produsele din magazin. O astfel de dispunere nu poate să rentabilizeze în mod armonios suprafața magazinului (figura 5.13).

 2. Amenajarea cu circulație aspirată. Această amenajare îi impune clientelei un sens relativ obligatoriu. Ea permite o vizualizare ușoară a mai multor gondole dintr-o dată și deci a unor produse de natură diferită. În concluzie, ea este deosebit de bine adaptată prezentării de produse care se cumpără din impuls. După cum se știe, acest gen de produse nu atrage premeditat clientela, intenția de cumpărare apărând dintr-o dată, sub impulsul atractivității (figura 5.12).

 3. Amenajarea oblică. Această metodă de amenajare a mobilierului îmbină amenajarea în grilă și amenajarea cu circulație aspirată. Metoda respectivă impune un anumit sens de circulație, dar nu permite compararea produselor de la gondolă la gondolă și chiar de la linear de gondolă la linear de gondolă. Ea îi impune deci merchandiserului să-și amenajeze raioanele pe latura gondolei, ceea ce poate să fie un inconvenient major pentru raioanele mari (figura 5.13).

 4. Amenajarea liberă. Amenajarea liberă utilizează un mobilier de prezentare specific fiecărui raion, ceea ce înseamnă că o astfel de amenajare nu poate să fie ușor modificată și costă bani. Ea conferă magazinului un anumit grad de diversitate. Clientul nu are impresia că ar fi într-un singur magazin, el trece din raion în raion și de fiecare dată găsește o ambianță diferită, deosebit de bine adaptată produsului prezentat (figura 5.14).
Tipuri de amenajări

Amenajarea în ansamblu a unui magazin depinde de mai mulți factori, printre care: volumul și asortimentul mărfurilor, tipul și dimensiunile mobilierului utilizat, obiceiurile de cumpărarea ale clienților și nu în ultimul rând amplasarea magazinului.

La proiectarea noilor magazine sau la remodelarea celor existente, se urmărește crearea unei ambianțe plăcute pentru clienți, dezvoltarea condițiilor pentru deservirea cumpărătorilor la cel mai înalt nivel și desigur sporirea vânzărilor, un rezultat spre care tind toți antreprenorii de succes din sfera comerțului.

28 Comentarii

Unknown 15 septembrie 2013 la 12:09

amenajarea magazinului de draperii si perdele cu supr. 12m2 in incinta Mall.lasati o idee. multumesc anicipat.

Antreprenor 20 septembrie 2013 la 11:55

Văzându-vă interesată de deschiderea unui magazin de draperii și perdele, am scris un articol pe această temă la adresa http://www.antreprenor.su/2013/09/deschiderea-unui-magazin-de-draperii-si-perdele.html. Sper să găsiți în el careva idei referitor la solicitarea d-voastră.

Anonim 31 octombrie 2013 la 15:10

Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu cateva idei sau un site pentru amenajarea unui magazin cu gablonturi si accesorii dama! Multumesc

Antreprenor 1 noiembrie 2013 la 17:36

Bună Ziua. Vin cu un răspuns la rugămintea d-voastră. Iată câteva idei în ceea ce privește amenajarea unui magazin de gablonțuri și accesorii pentru damă:
— Plasați produsele cele mai reprezentative în față. Când aranjați mărfurile la vitrină, aveți grijă ca toate exemplarele să fie vizibile și nicidecum puse unele peste altele, excepție pot face produsele din aceeași categorie. Pentru ca clienții să poată cuprinde cu privirea toate produsele, produsele se vor aranja pe verticală.
— În magazin, este recomandat să fie o lumină ceva mai închisă la culoare, iar pe produse să cadă o lumină mai puternică, pentru a atrage atenția clienților. Analizați cum cade lumina la nivelul rafturilor, pentru a nu crea confuzie în ceea ce privește culoarea și textura materialului.
— Conform unor statistici, dacă vă doriți un profit mai bun, va trebui să plasați produsele mai ieftine pe rafturile de jos, iar cele scumpe pe rafturile de mai sus. Dacă vorbim despre aranjarea pe orizontală, atunci trebuie de precizat că produsele se plasează de la cele scumpe spre cele mai ieftine, de la stânga spre dreapta.

Mai jos, găsiți câteva idei originale pentru aranjarea bijuteriilor:
1) Idei pentru organizarea bijuteriilor
2) Suport pentru cercei, inele și broșe

Vă doresc succese în activitatea d-voastră!

Anonim 10 februarie 2014 la 22:53

Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu cateva idei sau un site pentru amenajarea unui magazin cu bio si produse natural Multumesc

Antreprenor 15 februarie 2014 la 18:00

Bună Ziua. Vin cu un răspuns la rugămintea d-voastră. Puteți vedea mai multe recomandări pentru amenajarea unui magazin cu produse bio și naturale, la adresa http://www.antreprenor.su/2014/02/amenajarea-unui-magazin-cu-produse-bio-si-naturale.html

Anonim 25 septembrie 2014 la 05:43

Buna ziua as dori si eu daca se poate,cateva idei pentru amenajarea unui mic magazin mixt si a vitrinei exterioare avand in vedere ca vom vinde si pizza,gogosi,covrigi.exista firme care se ocupa de asta!?va multumesc anticipat

Antreprenor 29 septembrie 2014 la 18:42

Bună ziua. Văzându-vă interesată de amenajarea unui magazin cu produse de patiserie, am decis să scriu un mic articol pe această temă. Îl găsiți pe adresa: http://www.antreprenor.su/2014/09/amenajarea-unui-magazin-cu-produse-de-patiserie.html. Sper să vă fie de ajutor. Succese!

Anonim 15 octombrie 2014 la 19:58

Buna ziua .Ma puteti ajuta va rog frumos cu o idee unui studiu de caz privind amenajarea exterioara.va multumesc anticipat.

Antreprenor 18 octombrie 2014 la 20:17

Bună ziua. Scuzați, dar nu am înțeles rugămintea d-voastră. Vă rog să o reformulați.

Anonim 4 ianuarie 2015 la 16:29

Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu cateva idei sau un site pentru amenajarea unui magazin non food, articole de uz casnic (electrice, feronerie, articole zugravit etc), eventual coroborat cu hrana pentru animale.

Anonim 4 ianuarie 2015 la 16:31

Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu cateva idei sau un site pentru amenajarea unui magazin cu produse naturistem suplimente naturale, ceaiuri, etc Multumesc

Unknown 7 ianuarie 2015 la 19:26

Salut.
Sunt in proces de deschidere a unui magazin de materiale de constructii, daca puteti sa ma ajutati cu careva idei de atragere a cumparatorilor, publicitate sau in general ceva idei noi.
Multumesc anticipat.

Anonim 22 ianuarie 2015 la 15:09

Buna ziua, doresc sa imi deschid un magazin alimentar mai mic (ABC).
Va rog mult sa ma ajutati cu cateva idei pentru amenajarea acestuia.
O zi buna!

Antreprenor 19 februarie 2015 la 11:58

Bună, Alexandru. Ați putea găsi răspuns la întrebările dvs în articolul Cum să majorăm vânzările unui magazin cu materiale de construcții. Succese în ceea ce vă propuneți să faceți!

Antreprenor 24 februarie 2015 la 00:11

Vin cu un răspuns referitor la comentariul despre amenajarea unui magazin cu produse naturiste, ceai și cafea.
- Pentru un astfel de magazin foarte mult contează amplasarea acestuia. E recomandabil să-l deschideți în centrele mari comerciale sau în locurile care sunt aglomerate în permanență. Pentru produse de genul ceai, cafea, clienții nu-și planifică cumpărăturile, ele apar sub impulsul de moment. Ei văd o vitrină atrăgătoare și deseori nu ezită să cumpere câte ceva.

- Suprafața magazinului trebuie să nu fie mai mică de 10 m². Ar fi de dorit să amenajați magazinul în așa fel, încât clienții să aibă acces vizual la toate produsele.

- Produsele care au o cerere înaltă e bine să le aranjați la vitrină la nivelul ochilor. În acest fel, clienții imediat ce intră în magazin observă produsele de care au nevoie. Puțin mai jos sau mai sus de nivelul ochilor se recomandă să amplasați produsele care au ambalaj ceva mai mare (ex. cutiile cu ceai) și o popularitate medie printre cumpărători. Pe rafturile cele mai de sus sau de jos, se pun produsele cu cea mai mică cerere.

- Pentru a permite clienților să simtă aroma ceaiului sau a cafelei, se recomandă ca pe lângă produsele împachetate în cutii să aveți majoritatea lor și în borcane de sticlă, pe care să fie specificat denumirea și componența fiecăruia. Dacă doriți să impresionați clienții, atunci pe fiecare borcan ați putea lipi și niște poze cu culoarea pe care o obține ceaiul după pregătire.

- Dacă primiți de la furnizori suplimente naturiste în vrac, atunci aveți grijă să le expuneți în magazin în pungi de pânză, decorate frumos, care să reprezinte conținutul acesteia.

- Ați putea vinde ceai, cafea sau produse naturiste și la gramaj, iar atunci când împachetați produsul și-l oferiți clientului, aveți grijă să aplicați pe pachet o etichetă cu denumirea produsului, componența și prețul acestuia.

- Dacă vă permite suprafața magazinului, puteți amenaja un spațiu pentru degustația produselor. Este un avantaj, dacă vânzătorii-consultanți vor cunoaște toate tipurile de ceai, gusturile și combinațiile acestora.

- La decorarea magazinului optați pentru un design cu motive asiatice și africane.

În continuarea puteți accesa câteva imagini cu exemple de vitrine pentru un astfel de magazin:
Vitrine atractive
Aranjarea produselor pe rafturi
Vitrine pentru un magazin de ceai și cafea
Sper ca aceste recomandări să vă ajute la amenajarea magazinului dvs. Intenționez să public un articol complet despre deschiderea unui magazin cu ceai și cafea, de aceea, vă mai aștept de blog. Succese mari în activitatea dvs!

Antreprenor 27 februarie 2015 la 11:27

Referitor la comentariul primit în legătură cu articole non-food de genul: electrice, feronerie, articole zugrăvit, momentan nu vă pot oferi nici un ajutor.

Anonim 8 septembrie 2015 la 19:53

Sunt proprietara unui magazin de produse alimentare.sunt chiar eu vinzatoarea deja de mult timp.La un moment dat am trekut dupa ghereta sa ma simt in kalitate de kumparator shi miam dat seama ka numi place aranjamentul magazinului.....adika kum sunt amplasate produsele alimentare.va rog sa ma ajutzti ku un sfat kare sunt produsele kare evidentziaza bine un magazin alimentar.

Anonim 9 septembrie 2015 la 11:51

Buna ziua ,as dori si eu daca se poate,cateva idei pentru amenajarea unui MiniMarket,mentionez ca are undeva la 50 m2 si este amplasat la parterul unui bloc(cartier rezidential)multumesc anticipat.

Antreprenor 21 septembrie 2015 la 18:20

Referitor la amenajarea unui magazin alimentar, vin cu câteva sugestii:
- Pentru un magazin alimentar cu o suprafață de până la 50 m², se recomandă de organizat un magazin alimentar cu auto-deservire. Dacă suprafața e până la 30 m², atunci va trebui să vă limitați la deservirea la tejghea.

- Pentru un magazin cu auto-deservire, aveți grijă de proiectarea magazinului, pentru a nu crea labirinturi, cotituri sau alte dificultăți pentru clienți. De asemenea, ar fi bine să planificați schema de circulație a cumpărătorilor.
Preferabil ca clienții să se deplaseze prin sala de comerț în direcția inversă acelor de ceasornic. Între rafturi preferabil să fie o distanță de 1,5-2 m.

- O planificare ideală a magazinului presupune ca atunci când clientul intră în magazin, să-l vadă în întregime (desigur, această regulă nu este valabilă în cazul magazinelor amplasate pe suprafețe mari).

- Pentru ca cumpărătorii să vadă toate produsele din magazin, chiar și cele de care nu are nevoie, rafturile și vitrinele cu produsele cele mai solicitate trebuie amplasate în diverse locuri ale magazinului, aici mă refer la produsele lactate, cele din carne, precum și pâine, produsele de cofetărie, etc.

- Următoarea recomandare ține de combinarea corectă a diverselor categorii de produse. Spre exemplu amplasarea ciocolatelor lângă vitrina cu carne, puțin probabil să determine clienții pentru a procura ciocolate dacă ei au venit după carne. Deci, pentru creșterea vânzărilor unui magazin alimentar, ar fi bine ca rafturile cu produse să fie amenajate în așa fel, încât procurarea unuia să insufle clientului dorința de a procura și un produs alăturat. EX: cafea, ceai, lângă ciocolate.

- Încercați din răsputeri să evitați rafturile goale, cât de mici nu ar fi acestea. Atunci când clienții observă rafturi goale, li se creează impresia că ceva lipsește din magazin.

- Aranjarea produselor pe rafturi trebuie efectuată corespunzător. Se recomandă ca pe un raft să aranjați aceeași categorie de produse, doar că de la diferiți furnizori. Astfel, clienții găsind produsul de care au nevoie, vor alege mult mai ușor producătorul, decât ar fi invers — să găsească mai întâi producătorul, apoi dacă nu găsește produsul necesar să meargă în altă direcție.

- La intrare în magazin, se recomandă a fi amplasate produsele care nu prea pot fi găsite la magazinele din vecinătate. De asemenea, la intrare ar fi bine să fie poziționate și produsele cu reduceri. Astfel de acțiuni determină clienții să parcurgă întregul magazin și să rămână mulțumiți chiar de la intrare. În acest fel clienții vor ține minte magazinul respectiv, asociind-ul cu ceva diferit față de celelalte. Ei vor fi atrași să efectueze noi cumpărături și magazinul își va forma în timp o imagine pozitivă și apreciată de cumpărători.

- Următorul spațiu comercial ar fi cel unde cumpărătorii efectuează cumpărături neplanificate. În acest sector pot fi amplasate fructele, legumele, etc. Tot aici se pot regăsi produsele periodice, cum ar fi cele pentru diverse sărbători sau spre exemplu înghețată pentru sezonul estival. În următoarea ordine ar fi amplasarea produselor cele mai populare, în combinație cu cele mai puțin solicitate.

- În apropiere de casierie se recomandă amplasarea produselor care de obicei se procură doar când clienții dau cu ochii de ele: felicitări, cartele de reîncărcare pentru telefonia mobilă, publicațiile periodice, țigări, gume de mestecat, etc.

- Prețurile produselor trebuie să fie actuale, să corespundă celor indicate pe etichetele de raft cu cele de la casierie, în caz contrar, clientul rămâne dezamăgit.

- Pe un raft se aranjează de obicei produsele dintr-o singură grupă, fie acestea: lactate, produse de carne, produse de cofetărie sau legume.

- Nu utilizați în decorul magazinului produse toxice sau din materiale necalitative, care ar putea fi îmbibate de produsele alimentare din magazin.

Acestea sunt câteva dintre recomandările pe care doream să vi le aduc la cunoștință. Neapărat voi publica un articol despre amenajarea unui magazin alimentar.

Anonim 13 ianuarie 2016 la 21:45

Bună ziua

Vă rog să mă ajutați cu ceva idei pentru amenajarea unui showroom de mobila.

Mulțumesc anticipat.

Narcisa 4 februarie 2016 la 18:02

Buna ziua,felicitari pentru sugestii!
Daca se poate doresc cateva idei pentru amenajarea unui spatiu pentru desfacerea produselor de cofetarie (dimensiuni minime, mobilier...)
Multumesc,
Narcisa

Anonim 6 octombrie 2016 la 16:25

Care ar fi cel mai bun mod de amenajare al unui magazin de haine barbatesti care cuprunde ( tricouri, camasi, pantaloni eleganti si jeans...pulovere, sacouri, hanorace,geci...pantofi, tenisi/adidasi...). Va rog dați-mi un sfat.

Anonim 28 noiembrie 2016 la 02:35

Buna ziua
Potrivit normelor in vigoare,se poate decora un magazine alimentar cu perdele,prosoape,stergare,etc?
Multumesc

Unknown 3 decembrie 2016 la 15:33

Bună ziua, vă rog să ma ajutați cu idei pentru amenajarea unei cofetării/patiserii la parterul unui bloc.(design interior si exterior)
Multumesc!

Unknown 11 martie 2017 la 12:25

Buna ziua
sunt producator si procesator de carne (porc,vita,oaiesi pasare),doresc sa-mi amenajez niste spati pe care le voi inchiria ca un brend sau cumva sa ma reprezinte.
indrumati-ma sau recomandati-mi niste specialisti
Mulutumesc

Anonim 22 octombrie 2017 la 10:20

Pentru un magazin nou de haine ce sfaturi imi puteti da? Ma refer la amenajarea magazinului si vitrinelor... si nu numai. Multumesc....

Anonim 4 februarie 2018 la 13:15

Buna ziua,puteti sa ma ajutati cu o idee pentru reimplantarea unei gondole de decor? Pe această gondolă trebuie sa încadrez pături,cuverturi,perne,covoarașe si perdele.Multumesc