Clasificarea întreprinderilor


Clasificarea întreprinderilor
Întreprinderile reprezintă veriga principală a economiei unei țări, având la bază producerea bunurilor sau prestarea serviciilor de care consumatorii au nevoie. Fiecare antreprenor își administrează întreprinderea conform politicii și principiilor după care se conduce, iar asupra acestora influențează desigur și tipul întreprinderii.

În prezent există un număr foarte mare de întreprinderi, mici, mijlocii, individuale, în nume colectiv, cu răspundere limitată și încă multe alte tipuri. Aceste clasificări sunt făcute cu scopul de a delimita organizațiile, pentru a se identifica tipul întreprinderii și pentru a preciza modul de conducere și administrare a acesteia. De asemenea, este necesară determinarea tipului de întreprindere pentru efectuarea unor analize complexe în cadrul economiei naționale pentru o anumită perioadă de timp.

Există mai multe criterii de clasificare a întreprinderilor, însă în limitele prezentului articol ne vom rezuma la cele mai principale:
 1. În dependență de forma de proprietate deosebim:
  • întreprinderi de stat;
  • întreprinderi private;
  • întreprinderi cu proprietate mixtă;

  Pentru întreprinderea de stat este caracteristic faptul că întregul său patrimoniu aparține statului pe al cărui teritoriu se află. Înființarea și dezvoltarea acestor întreprinderi depinde în mare parte de anumiți factori decizionali, potrivit reglementărilor ce există în fiecare țară.

  Întreprinderile private se caracterizează prin aceea că patrimoniul lor se află în proprietatea uneia sau a mai multor persoane. Este un tip de întreprindere veche, care își are rădăcinile în sclavagism. Odată cu dezvoltarea și progresarea societății, numărul, diversitatea și mărimea întreprinderilor private au crescut considerabil.

  În dependență de numărul posesorilor de capital, întreprinderile private pot fi individuale sau de grup. Întreprinderea individuală aparține unei singure persoane. Această formă este caracteristică în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

  Întreprinderea de grup se caracterizează prin faptul că patrimoniul întreprinderii aparține a cel puțin două persoane, și poate fi:

  1. întreprindere familială, în situația în care patrimoniul se află în proprietatea membrilor unei familii. De obicei, aceste întreprinderi sunt mici, iar membrii familiei posedă integral competențele privind conducerea tuturor activităților. De aceea, în majoritatea cazurilor, membrii familiei nu sunt numai proprietarii întreprinderii, ci și lucrători efectivi în cadrul acesteia;

  2. întreprindere asociativă, cea care este înființată prin dorința și participarea în condiții egale a mai multor persoane, ce desfășurau anterior activități comerciale similare în calitate de mici producători. Cât despre patrimoniul întreprinderii, prin actul de constituire, mai multe persoane devin, sub anumite forme, coparticipanți la administrarea întreprinderii. Fiecare membru are dreptul, pe lângă salariu, la o parte din venitul final corespunzător cotei-părți din capital, conform unor proceduri și reguli stabilite la înființarea întreprinderii;

  3. întreprinderea cu proprietate mixtă, este cea al cărei patrimoniu aparține o parte statului, iar cealaltă — persoanelor fizice sau juridice private;

 2. În funcție de natura activității deosebim:
  • întreprinderi agricole;
  • întreprinderi industriale;
  • întreprinderi prestatoare de servicii (bănci, asigurări, transport);
  • întreprinderi de distribuție, care pun la dispoziția clienților diferite bunuri de consum;

 3. În dependență de obiectul muncii, întreprinderile se împart în extractive și prelucrătoare. Cele extractive se ocupă cu extracția obiectelor muncii din natură (petrolifere, carbonifere etc.), iar cele prelucrătoare — transformă materiile prime în produse finite.

 4. În raport cu destinația economică deosebim întreprinderi producătoare de mijloace de producție, iar după caracterul producției finite — întreprinderi producătoare de bunuri de consum.

 5. În dependență de continuitatea procesului tehnologic există:
  • întreprinderi cu procese tehnologice continue;
  • întreprinderi cu procese tehnologice discontinue;

 6. După timpul de lucru în cadrul anului calendaristic deosebim:
  • întreprinderi ce activează tot anul;
  • întreprinderi sezoniere;

 7. În funcție de nivelul de specializare se diferențiază:
  • întreprinderi specializate;
  • întreprinderi universale;
  • întreprinderi mixte;

 8. În raport cu metoda de organizare a producției există:
  • întreprinderi cu producția organizată în flux;
  • întreprinderi cu producția organizată pe obiecte;
  • întreprinderi cu producția organizată în unicate;

 9. În raport cu statutul organizatorico-juridic există:

  Notă
  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt predominante într-o economie de piață, având drept caracteristici principale un număr de angajați sub o anumită limită și o cifră de afaceri de asemenea până la o anumită valoare.
 10. După mărime (în raport cu numărul de angajați, cifra de afaceri și capitalul social) se poate vorbi de:
  • microîntreprinderi;
  • întreprinderi mici;
  • întreprinderi mijlocii;
  • întreprinderi mari;

Nici un comentariu