Publicitatea la locul vânzării


Publicitatea la locul vânzăriiApariția magazinelor și modernizarea formelor de comerț permit comercianților să dezvolte instrumentele merchandisingului și să sporească importanța lor în procesul de promovare a produselor.

Publicitatea la locul vânzării reprezintă ansamblul manifestărilor publicitare desfășurate în spațiul de comercializare, permițând difuzarea mesajelor publicitare referitoare la marcă în așa fel încât expunerea optimă a produselor este completată printr-o informare publicitară și o presiune de natură promoțională.

Din punct de vedere al cumpărătorilor prezenți în magazin, publicitatea la locul vânzării are, înainte de toate, un rol de informare, indicând avantajele și calitățile unui produs. De asemenea, ea amintește consumatorului de existența unui produs și favorizează contactul direct cu marfa expusă și promovată. Totodată favorizează cumpărarea impulsivă, atrăgând clientela produselor concurente.

Această tehnică de promovare este mult agreată de către comercianți întrucât le aducenumeroase servicii. Pe lângă ajutorul oferit distribuției prin furnizarea instrumentelor de punere în valoare a produselor, publicitatea la locul vânzării contribuie substanțial la creșterea volumului vânzărilor și fidelizarea consumatorilor. De asemenea, în magazinele cu autoservire, materialele publicitare înlocuiesc acțiunea vânzătorului, jucând rolul „vânzătorului mut”.

Publicitatea la locul de vânzare constituie o totalitate de semnalizări cu caracter publicitar care se folosește în magazine și în diverse alte locuri de vânzare pentru atenționarea, orientarea, trezirea interesului asupra unității comerciale în general sau a unui raion, a unor suprafețe etalate. Ea apelează la toate mijloacele apte să asigure o sensibilitate vizuală în scopul atragerii clientului într-un act de schimb.

Publicitatea la locul de vânzare se materializează prin:
 • Publicitatea prin marcă.
  Aceasta presupune: amenajarea unui stand separat, special amenajat cu mobilier și suporturi de prezentare, panouri cu texte explicative privind marca respectivă, prezentarea prin diferite însemne sau indicatoare a mărcii reprezentative;

 • Publicitatea grafică.
  Împărțirea de afișe, postere, pliante, cataloage de prezentare, broșuri, autocolante etc persoanelor ce vizitează magazinul.

 • Publicitatea prin ambalaj.
  Ambalajul modern nu se limitează la protejarea produsului, el constituind un mijloc de comunicare între produs și client. Pentru a respecta acest rol intermediar, ambalajul trebuie să constituie un mijloc atât de prezentare, cât și de informare. Rolul informativ al ambalajului crește atunci când se asigură o bună îmbinare cu publicitatea. Un ambalaj estetic, din punctul de vedere al formei, culorii sau graficii, cu o informare corespunzătoare asupra produsului atrage atenția cumpărătorilor și favorizează luarea deciziei de cumpărare.

 • Publicitatea prin etichetare.
  Etichetele reprezintă un punct de atenționare pentru fiecare produs în parte, recomandându-l și subliniindu-l. Eticheta reprezintă un element informațional de mare randament estetic și comercial. Pentru a-și îndeplini pe deplin rolul său funcțional, eticheta trebuie ca, pe lângă preț, să mai cuprindă și elemente referitoare la caracteristicile produsului, avantajele utilizării, materiile prime folosite, modul de utilizare etc.

 • Publicitatea prin expoziții de mărfuri în interiorul magazinului.
  Sunt recomandate în general expozițiile specializate, care prezintă mai multe produse dintr-o grupă de mărfuri, înrudite din punctul de vedere al destinației. Pentru a-și atinge scopul publicitar, expozițiile trebuie să fie organizate într-un loc distinct, dotat cu mobilier adecvat grupei de mărfuri, să prezinte un bogat sortiment de articole și să asigure materialul informativ strict necesar clienților pentru a le trezi interesul;

 • Publicitatea prin demonstrații practice.
  Cea mai eficientă formă de publicitate la locul de vânzare este marfa însăși, de aceea comerciantul trebuie să-i pună pe clienți în contact direct cu produsele, pentru ca aceștia să se convingă de valoarea lor de întrebuințare. Forma concretă de materializare a acestei tehnici o reprezintă demonstrațiile practice. Pentru aceasta, în cadrul magazinului există un spațiu special amenajat și dotat tehnic unde se demonstrează funcționalitatea produselor și performanțele pe care le au. În cazul mărfurilor alimentare, acțiunile de promovare se transformă în sampling, care reprezintă o degustare efectivă de către consumatori a unor mici porții din produsul promovat.

Nici un comentariu