Marca comercială


Marca comercialăMarca comercială sau marca înregistrată este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unui comerciant (sau ale unui grup de comercianți) de cele ale altora.

Marca poate fi constituită din cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum și orice combinații ale acestor semne.

Marca poate fi înregistrată în orice culoare sau combinație de culori, inclusiv în alb-negru. Marca înregistrată în alb-negru poate fi folosită în orice culoare sau combinație de culori. Semnul solicitat în calitate de marcă color se înregistrează și se protejează numai în gama de culori prevăzută de înregistrare.

Notă
Marca înregistrată protejează modul de identificare a unui producător sau a altei surse de reputație
După natura solicitanților mărcile pot fi:
 • individuală — aparține unei singure persoane fizice sau juridice;

 • colectivă — este destinată pentru a deosebi produsele fabricate și comercializate ori serviciile prestate de membrii unei uniuni sau asociații economice de cele aparținând altor persoane fizice sau juridice;

 • de conformitate(de certificare) — este aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere că produsul, procesul sau serviciul în cauză este conform cu un standard sau cu un alt act normativ specific;

 • notorie — este aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui segment relevant de public, inclusiv ca urmare a promovării ei într-o anumită regiune, la data depunerii cererii de înregistrare sau la data invocată în cerere.

După modelul de reprezentare grafică mărcile pot fi:
 • verbală — o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard.
  De exemplu: Google, Microsoft, Facebook
  Marca comercială verbală

 • figurativă — un element grafic care nu conține litere sau cifre
  De exemplu: Android, Apple, Twitter
  Marca comercială figurativă

 • combinată — o denumire scrisă cu o grafică deosebită și/sau în culori sau o denumire însoțită de un element grafic
  De exemplu: Nestle, UNICEF, Toyota
  Marca comercială combinată

 • tridimensională — marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.
  De exemplu: Mozilla Firefox, Xerox, Linux
  Marca comercială tridimensională

Beneficiile înregistrării mărcii:

 1. Obținerea dreptului exclusiv asupra mărcii și utilizării acesteia pe un anumit teritoriu;

 2. Interdicția pentru alte persoane de a utiliza marca în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului;

 3. Obținerea de venituri suplimentare prin comercializarea mărcii sau încheierea contractului de licență;

 4. Posibilitatea de a iniția acțiuni în instanța judecătorească în cazul încălcării drepturilor asupra mărcii și de a obține despăgubiri pentru venitul ratat și cheltuielile suportate;

 5. Interzicerea importului produselor sub această marcă;

 6. Posibilitatea ulterioară de înregistrare internațională a mărcii;

 7. Folosirea marcajului ® sau a unui text care indică faptul că marca este protejată.
Spre deosebire de brevetul de invenții, marca se înregistrează pentru o perioadă nelimitată, inițial pe un termen de 10 ani, începând cu data de depozit. La cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, termenul poate fi reînnoit pentru perioade consecutive de 10 ani ori de câte ori este necesar, cu condiția achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi.

O caracteristică esențială a mărcii este faptul că aceasta reprezintă un activ nematerial, care generează venituri, iar valoarea acesteia, în cazul unor întreprinderi, poate fi chiar mai mare în raport cu activele materiale. De exemplu, conform topului BrandZ 100, marca Google este estimată ca cea mai valoroasă din lume, depășind cifra de 100 mld. dolari, pe când valoarea activelor, conform datelor prestigioasei reviste americane Forbes, constituie 31,77 mld. dolari.11 Alte mărci comerciale valoroase din clasament sunt Microsoft, Coca-Cola, IBM și McDonald’s.

Drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, licență sau succesiune. Marca poate fi cesionată independent de transferul întreprinderii, pentru toate sau pentru o parte dintre produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată. Transferul întreprinderii în totalitate implică cesiunea mărcii.

Definiție
Cesiunea reprezintă o înțelegere privind transmiterea drepturilor sale asupra mărcii de către titularul mărcii (cedent) unei alte persoane (cesionar).
În cazul contractului de licență titularul mărcii înregistrate (licențiar) transmite dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licențiat), rezervându-și dreptul de proprietate asupra mărcii. Marca poate face obiectul licențelor pentru toate sau pentru o parte dintre produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată.

Contractul de licență include clauza potrivit căreia produsele licențiatului, după calitatea lor, nu pot fi inferioare celor ale licențiarului, licențiarul exercitând controlul asupra îndeplinirii acestei clauze. De asemenea licențiarul poate solicita licențiatului anumite plăți.

Marca poate face și obiectul unui gaj, al altor drepturi reale, precum și al unei executări silite.

Nici un comentariu