Obligațiile întreprinzătorului


Obligațiile întreprinzătorului Întreprinzător poate deveni orice persoană, cu inițiativa de a-și deschide o afacere, în scopul acumulării de venituri, care neapărat va parcurge etapa înregistrării de stat. Înregistrarea de stat este un aspect foarte important, care-i oferă dreptul întreprinzătorului să desfășoare orice activitate dorește, desigur care nu este neinterzisă de lege. În cazul în care o persoană activează fără a se înregistra la stat, va fi sancționată administrativ și penal.

Activitatea unui întreprinzător presupune fabricarea producției, executarea unor lucrări sau prestarea serviciilor, din propria inițiativă, pe risc propriu și sub răspundere patrimonială. Orice antreprenor este în drept să-și aleagă forma organizatorico-juridică de desfășurare a activității sale, apoi să urmeze toate procedurile de înregistrare și după aceasta să-și desfășoare activitatea planificată.

Întreprinzătorul poate alege să deschidă o întreprindere individuală, o gospodărie țărănească, obținând în acest caz statut de persoană fizică, sau să înființeze o societatea cu răspunderea limitată, o societate pe acțiuni și să devină o persoană juridică. Indiferent de forma juridică aleasă, de domeniul de activitate sau alte aspecte, orice întreprinzător trebuie să îndeplinească o serie de obligații.

Care sunt obligațiile unui întreprinzător, vă propun să le citiți mai jos:
 • Să obțină licență pentru activitățile care sunt supuse licențierii;
  Există o serie de activități care pot fi desfășurate de către antreprenori doar după obținerea licenței. Dintre acestea fac parte: activitatea de audit, a burselor de mărfuri, importul produselor alcoolice, activitatea farmaceutică și veterinară, construcțiile clădirilor, extragerea zăcămintelor minerale și altele. Licențierea presupune o totalitate de proceduri care reglementează activitatea întreprinzătorului legate de eliberarea, reperfectarea, suspendarea, reînnoirea și retragerea licențelor, eliberarea copiilor și duplicatelor acestora, ținerea dosarelor de licențiere și a registrelor de licențe, controlul asupra respectării de către titularii de licențe a condițiilor de licențiere, adoptarea prescripțiilor privind lichidarea încălcărilor ce țin de condițiile de licențiere. Licențierea este o activitate a statului și pe lângă faptul că permite întreprinzătorului să desfășoare activitatea pe care o dorește acesta, totodată se asigură respectarea legilor, protecția sănătății, drepturilor și intereselor cetățenilor, securitatea statului și alte interese publice.

 • Să țină și să organizeze contabilitatea activității comerciale;
  Orice întreprinzător este obligat să țină contabilitatea activității comerciale pe care o desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare. Fiecare comerciant este obligat să cunoască activitatea financiar-contabilă a afacerii sale. Contabilitatea întreprinderii se referă la înregistrarea cronologică și sistematică a informației, prelucrarea și păstrarea acesteia, cheltuielile legate de fabricare, transportare și depozitate a mărfurilor, decontările, obligațiile, drepturile și rezultatele obținute, utilizate atât pentru necesitățile proprii, cât și în relațiile cu acționarii, clienții furnizori, băncile, organele fiscale și alte persoane fizice sau/și juridice. Întreprinzătorul este obligat să ducă evidența și controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate, să furnizeze informații exacte și corecte, care sunt necesare pentru determinarea patrimoniului național, a executării bugetului și pentru întocmirea raportului financiar pe ansamblul economiei naționale.

 • Să-și desfășoare activitatea în limitele concurenței loiale;
  Această obligație se referă la ideea că întreprinzătorul trebuie să folosească în activitatea sa doar proceduri cinstite și corecte față de concurenții săi. Întreprinzătorul, în nici un caz nu trebuie să recurgă la răspândirea informațiilor false despre concurenții săi, la fel cum nu are dreptul să inducă în eroare consumatorii referitor la data, locul fabricării unor produse și componența acestora. Orice antreprenor trebuie să fie la curent că nu are dreptul să folosească neautorizat emblema comercială sau marca, de asemenea, nici un întreprinzător nu are voie să copie ambalajul, forma sau aspectul exterior al unor produse fabricate de concurenți. Toate aceste acțiuni enumerate se încadrează într-o concurență neloială. Statul este obligat să asigure libertatea comerțului și protecția concurenței loiale, cu scopul de a echilibra cerea și oferta, pentru stabilirea unor prețuri rezonabile a bunurilor și serviciilor propuse pe piață.

 • Să contribuie cu impozite și taxe la cheltuielile publice;
  Întreprinzătorii trebuie să-și onoreze obligațiile față de buget. Aceasta înseamnă că sunt obligați în termenele stabilite să achite la stat impozitele și taxele pe care le datorează. La formarea bugetului, o mare importanță o au anume întreprinzătorii, care contribuie cu sume substanțiale.

 • Să nu polueze mediul înconjurător;
  Conform legii privind protecția mediului înconjurător, întreprinzătorii trebuie să realizeze o serie de acțiuni pentru protecția aerului, apei, solului și subsolului, toate acestea pentru a asigura un mediu mai sănătos generației viitoare și pentru utilizarea rațională a acestor resurse. O atenție sporită trebuie să atragă acestor indicatori, antreprenorii care și-au deschis afaceri în domeniul producerii și poluează foarte mult mediul înconjurător.

 • Să respecte regulile standard în legătură cu calitatea produselor, mărfurilor și a serviciilor prestate;
  Legea cu privire la standardizare prevede ca întreprinderile să respecte cu exactitate parametrii calitativi și cantitativi la producerea mărfurilor. E nevoie să se asigure o concurență sănătoasă între producători, iar clienții să beneficieze de tot ce e mai bun, la prețuri accesibile.

 • Să respecte procedura legală de angajare a persoanelor și drepturile acestora;
  Orice întreprinzător, înafară de cel individual, va ajunge la etapa când va recruta și va angaja personal în cadrul firmei sale. În această situație, obligatoriu, întreprinzătorii trebuie să încheie contract cu persoanele angajate, să le remunereze la timp și cu salariul promis. Înafară de aceasta, orice antreprenor care și-a întemeiat o afacere, angajând oameni în compania sa, va trebui să achite asigurarea socială și medicală pentru fiecare dintre ei. În conformitate cu contractele de muncă încheiate, întreprinzătorul urmează să asigure angajaților condiții normale de muncă și tehnica securității.

Întreprinzătorul identifică ideea de afaceri și deseori merge la risc pentru a o implementa în realitate, însă pe lângă aceasta, neapărat trebuie să respecte obligațiile mai sus numite, pentru a gestiona afacerea în mod cinstit, eficient și pentru a ajunge acolo unde își dorește.

Nici un comentariu