Ideile de afaceri


Ideile de afaceri
Multe persoane inițiază afacerea proprie bazându-se pe calitățile și abilitățile de care dispun, de experiența sau calificarea pe care au acumulat-o pe parcursul activității precedente ori pe un hobby.

Deseori ele consideră că angajatorul lor nu a identificat sau nu a valorificat cea mai bună oportunitate. Uneori ele au idei potențiale de îmbunătățire, dar angajatorul nu le-a permis să le realizeze, de aceea vor să încerce singure să le pună în practică în mod independent. Alteori, având relații cu terții în virtutea responsabilităților de serviciu, ele speră că vor putea explora aceste avantaje având propria afacere.

Alții speră să acopere golurile de pe piață, găsind astfel oportunități de afaceri. Antreprenorul diferă de manager ca fiind o persoană ce poate explora aceste oportunități inovative. Motivațiile pot fi diferite la început, însă în virtutea faptului că antreprenorul observă oportunitățile și caută metode de a le valorifica, el diferă deja de un simplu angajat.

Golurile de pe piață provin de la schimbările pieței, ale cererii. Aceste schimbări pot avea implicații benefice pentru afaceri. De exemplu:
 • Produsele și serviciile care nu există pe piața dată, dar care au fost observate pe alte piețe, pot deveni o oportunitate. Observarea altor piețe, a produselor și serviciilor existente în alte țări este o sursă destul de valoroasă.

 • Schimbările în cererea consumatorului sau noi metode de deservire pot deveni necesități care nu au fost explorate pe o piață anumită.

 • Schimbările de piață, de asemenea, pot oferi noi posibilități.

 • Modificările în legislație pot crea noi oportunități.

Desigur, pot fi create oportunități prin forțele proprii, datorită inovațiilor:
 • Ideea nu trebuie neapărat să fie proprie, ea poate fi împrumutată, oferită de un inovator. Inovatorii mai des vând ideea, decât s-o implementeze.

 • Inovație înseamnă, de asemenea, a face lucruri într-o altă manieră decât ceilalți sau mai ieftin decât ceilalți.

 • Noile tendințe și noile tehnologii ce presupun utilizarea computerului, a serviciilor de vânzare E-commerce pot fi exemple de inovație.

 • Pot fi implementate noi căi de a aduce produsele sau serviciile pe piață, de exemplu, vânzări directe, vânzări prin Internet sau telefon.

Inovația și creativitatea pot fi explorate prin următoarele abordări:
 • Având o problemă, se caută soluții netradiționale de rezolvare.
 • Posedând o soluție, se caută problema ce ar putea fi rezolvată prin utilizarea soluției date.
 • Se identifică problema și se caută soluția de rezolvare.

Creativitatea este o formă specifică a gândirii, care permite elaborarea ideilor noi și neobișnuite. Acest mod de gândire permite unui antreprenor începător sau cu experiență să vadă oportunități pentru a iniția sau a extinde afacerea, să analizeze din mai multe puncte de vedere situațiile neordinare, să adopte decizii riscante, să activeze cu succes.

Procesul creativ are loc în cinci etape, fiecare dintre ele având anumite particularități. O etapă nu este mai importantă decât alta, la fel nu este cazul ca vreuna dintre ele să fie exclusă. În funcție de stilul individual, de experiență, de caracterul inventatorului sau de situațiile obiective existente, unele etape pot să decurgă mai lent, iar altele — foarte rapid, unele perioade pot fi destul de productive, altele — lipsite de spor.

Câteva sfaturi pentru a optimiza procesul de creație:
 1. Etapa de explorare. Aceasta este prima etapă, care debutează odată cu apariția ideii. Ea reprezintă începutul căutărilor active. Pentru un rezultat mai productiv, este necesar a identifica noi surse de informare. Se va analiza ce s-a făcut în domeniul respectiv, chiar pot fi descoperite noi aspecte ale lucrurilor cunoscute. Pentru orice activitate deja întreprinsă se pot găsi noi căi de realizare, care să corespundă situației. Pentru un plus de originalitate, se vor examina cele mai mici detalii, deoarece ele pot oferi cele mai valoroase revelații.

 2. Etapa de incubare. Etapa a doua presupune luarea unei pauze pentru prelucrarea informației acumulate. Există o legitate psihologică, potrivit căreia problemele nerezolvate până la capăt se întipăresc în minte și soluția poate apărea mai târziu, parcă de la sine. De aceea informația acumulată va fi lăsată să se coacă (să se sedimenteze).

 3. Etapa de generare, meditare. Prima regulă la această etapă: se vor aduna cât mai multe variante de realizare a ideii. Se va imagina cum ar face-o alții. Se va ține cont de cazuri similare în care au fost implicați prieteni, cunoscuți, persoane cu renume și se va încerca adaptarea la condițiile concrete. Este bine să se utilizeze tehnici eficiente de generare a ideilor.

 4. Etapa decizională. Înainte de luarea deciziei finale se vor identifica aspectele pozitive, se vor selecta cele mai reușite, mai adecvate, mai realizabile idei. Se vor stabili avantajele și dezavantajele în fiecare caz aparte și abia apoi se va lua decizia finală.

 5. Etapa de acțiune. Este cea mai responsabilă etapă, momentul când se văd rezultatele căutărilor de până acum. Implementarea ideii selectate se va face în conformitate cu decizia luată, în baza planului decizional, care va conține mijloace, termene și modalitățile de realizare a ideii. Se va pregăti o versiune simplificată a activităților și a rezultatului final. Se va lucra asupra realizării ideii.

Procesul de identificare a oportunităților și de generare a ideilor de afaceri optime este un pas foarte important pentru cei care vor să inițieze o afacere. Sunt recomandate următoarele metode de identificare a unei idei optime de afaceri:
 • Creați-vă un fișier sau cumpărați-vă un carnet pentru notarea ideilor.
 • Acumulați cât mai multe informații despre antreprenoriat, în special despre micul business.
 • Evaluați și îmbunătățiți abilitățile creative.
 • Aplicați tehnici de verificare în generarea ideilor noi și riscante.
 • Luați în considerare aspectele personale și financiare, identificați sursele de finanțare.

Crearea și exploatarea unei baze de date presupun selectarea, clasificarea și depozitarea informației la tema dată pentru prelucrarea și implementarea ei ulterioară. Pentru aceasta este nevoie de o agendă specială, dar mai bine — de un fișier electronic. La început se vor acumula diverse idei de afaceri și descrierea lor, iar apoi — idei despre optimizarea și dezvoltarea businessului. Acest fișier se va completa. Deseori ideile interesante scapă, deoarece se înregistrează la întâmplare. Unele idei pot părea neinteresante, dar analiza lor poate releva necesitatea și importanța lor practică.

Unele oportunități pentru activități de subcontractare (outsourcing) pot fi identificate în discuțiile cu proprietarii sau managerii afacerilor. Pentru aceasta se vor analiza întreprinderile mari amplasate în localitate și în împrejurările ei. Se vor căuta posibilități de colaborare în vederea fabricării produselor sau prestării serviciilor pe care ar fi mai ieftin să le subcontracteze de la o companie mai mică decât să le producă singuri.

Deci, există multe surse de generare a ideilor de afaceri. Ele pot proveni din:
 • afacerile deja existente;
 • francize;
 • inovații;
 • patente;
 • licențe;
 • instituții de cercetare;
 • contracte industriale și comerciale;
 • expoziții industriale și comerciale;
 • ziare și reviste ale expozițiilor;
 • rețele de business și contacte;
 • televiziune și radio;

Câteva sfaturi pentru generarea ideilor de afaceri și îmbunătățirea creativității:
 • Mergeți de la general la particular, acceptând mai întâi ideea, principiul, iar apoi clarificând detaliile.
 • Vizitați afacerile existente, discutați cu antreprenori de succes, în special despre începutul afacerii lor, adresați-le diverse întrebări, chiar dacă nu veți obține răspunsuri imediate.
 • Citiți regulat presa de specialitate și navigați pe Internet.
 • Căutați nișe de piață, nu vă limitați la o variantă, cercetați activ piața.
 • Discutați cu persoanele cunoscute din domeniul de afaceri care vă interesează.
 • Mergeți la târguri și expoziții pentru a observa cererea și oferta.
 • Informați-vă despre domeniul dat: produse, inovații, tehnologii etc.
 • Nu repetați afacerile existente fără o abordare proprie a domeniului.
 • Lucrați creativ pentru a adapta ideile proprii la mediul obiectiv.
 • Studiați punctele forte și slabe ale potențialilor concurenți.
 • Căutați zone noncompetitive, comparați cele planificate cu condițiile reale.
 • Urmăriți actele normative ce țin de antreprenoriat și mediul de afaceri, fiți la curent cu legile în vigoare și modificările ce se operează în acestea.
 • Aplicați cunoștințele și experiența acumulată în afacerea planificată.
 • Luați în considerare interesele și hobby-urile precedente.

Nicio sarcină nu e prea grea dacă o împarți în câteva sarcini mai mici!
Henry Ford
Creativitatea este caracteristica cea mai potrivită pentru găsirea unei idei de afaceri proprii fără a repeta ceea ce există deja. Cum decurge procesul de creativitate? Creierul omului are două emisfere care lucrează în moduri diferite și îndeplinesc funcții specifice. Partea stângă este responsabilă de rațional, logică, tinde a gândi verbal și analitic, operează în succesiune logică liniară. Partea dreaptă operează.

Omul utilizează ambele emisfere, dar în măsură diferită. Partea dreaptă controlează, în general, activitatea creativă și intuiția. Pentru aplicarea acestui mod de gândire trebuie motivată partea dreaptă. În acest scop poate fi folosit brainstormingul, care pune la lucru mai întâi partea dreaptă, iar apoi partea stângă a creierului. În tabelul de mai jos este redat în paralel modul de gândire pentru stimularea creativității și responsabilitatea ambelor emisfere ale creierului uman.

Dimensiunile gândirii creative versus cea logică
CREATIVITATEALOGICA
Caută întrebăriCaută răspunsuri
Este în dezacordEste în acord
Explorează diferite păreriAlege cea mai bună părere
RestructureazăFolosește structuri existente
Caută căi de aplicare a ideilorSpune când ideea nu va lucra
Încearcă să depășească obstacoleleFolosește doar căi logice
Acceptă toate oportunitățileSe concentrează pe șanse relevante
Este deschisă la schimbăriEste închisă la schimbări

Nu întotdeauna o idee excelentă este și o oportunitate de afaceri bună. Ea trebuie corelată cu cererea pieței. Înainte de a o pune pe piață, ideea trebuie verificată și evaluată corect.

Nici un comentariu