Tipuri de francize


Tipuri de francize
Franchisingul reprezintă o modalitate de a crea o întreprindere mică si mijlocie. În cadrul acestui tip de afacere, francizatul primește de la francizor în afară de produs sau serviciu, sprijinul lui pe întreaga perioadă de activitate.

Crearea și dezvoltarea unei francize presupune ajutor și asistență pentru găsirea locației, echipament, mobilă, plan de amenajare, ținerea evidenței și rezervări, proceduri de training, metode de marketing, publicitate și sprijin în activitatea propriu-zisă. De obicei, francizorul este fie un producător care desface produsele sale prin intermediul unui francizat, fie un angrosist care revinde produsele sub marca sa unor francizați.

În practica de zi cu zi, putem analiza mai multe tipuri de franciză, care sunt grupate după anumite criterii. Corespunzător domeniilor de activitate economică și manierei în care se realizează, se disting acorduri de franciză în domeniul producției de bunuri, a distribuției de mărfuri și a prestărilor de servicii, precum și o formă specială de franciză denumită și întâlnită frecvent sub denumirea de "master franchise" sau
franciza principală.

Când discutăm despre franciză, cei mai mulți dintre noi se referă la afacerea de franchising care include industria fast food, serviciile de cazare și de consum. McDonald's,Coca-Cola, Wendy's, Maaco, Century 21, Burger King, I Can't Believe It's Yogurt (ICBY) si Holiday Inn sunt câteva exemple din cadrul acestui tip de franciză.

Așa deci, distingem mai multe clasificări ale francizelor, în funcție de:
 1. Profilul participanților;
 2. Obiectul oferit în franchising;
 3. Nivelul de intermediere.

 1. În funcție de profilul participanților, există mai multe tipuri de franchising, specificate în schema de mai jos:

  Tipuri de franchising

  Tipul francizor-producător și francizat-producător este des aplicat în industria băuturilor răcoritoare și alcoolice.

  Notă
  Compania Coca-Cola furnizează francizei (firmei de îmbuteliere) concentratul, acesta, adăugând unele ingrediente, îl îmbuteliază și comercializează băutura răcoritoare sub numele de Coca-Cola în rețeaua locală de comerț
  Relația francizor-producător și francizat-vânzător cu ridicata sau vânzător cu amănuntul este tipică industriei constructoare de automobile, echipamente agricole, produselor petroliere, vopselelor etc.

  În cazul în care francizorul este un vânzător cu ridicata, acesta oferă francizatului (vânzător cu ridicata sau cu amănuntul) dreptul de a comercializa, uneori în exclusivitate, unele produse sub numele său pe un teritoriu limitat sau într-o anumită locație. De exemplu, vânzarea produselor cosmetice sau a electrocasnicelor etc.

  Notă
  Compania Ford acordă licență de vânzare pentru automobilele sale unor firme independente, care acceptă o serie de condiții de comercializare și de deservire a clientului înaintate de compania producătoare
  Francizorul vânzător cu amănuntul sau întreprinderea prestatoare de servicii autorizează pe un francizat să deschidă un nou magazin sau o nouă întreprindere prestatoare de servicii, care este înființată și condusă conform standardelor proprii.

  De exemplu, lanțul de restaurante fast-food Wendy, McDonald`s sau afacerile de spălare și întreținere a autoturismelor.


 2. În funcție de obiectul oferit în franchising, deosebim:

  • Franchisingul numelui: francizorul oferă francizatului dreptul de a se folosi de marca sa de comerț.

   Franchisingul mărcii de comerț se aplică mai des în lanțurile hoteliere (Romada Inn; Howard Johnson), rețeaua de restaurante (McDonald`s, Burger King, Pizza Hut), firme de închiriere a automobilelor (AvisHertz) etc.

   Acest tip de franchising presupune existența unei mărci cunoscute, care îi va garanta francizatului succesul pe piața de desfacere. În cazul dat francizatul are dreptul de a folosi numele francizorului, prelucrând sau modificând produsul, cu condiția că va respecta strict procedurile de lucru și de marketing ale acestuia.

  • Franchisingul comercial sau franchisingul distribuției produselor: francizorul oferă francizatului dreptul de a comercializa produsele sale pe un teritoriu limitat.

   Acest sistem este larg răspândit în industria automobilelor, fiind utilizat de așa companii ca Chrysler, Ford, General Motors; în industria produselor petroliere — Exxon, Shell, Texaco, a băuturilor răcoritoare — Pepsi-Cola și Coca-Cola.

  • Franchisingul corporativ sau franchisingul afacerii: francizorul oferă francizatului un pachet complet al afacerii care este deja cunoscută pe piață. Prima franchiză corporativă a fost lansată de compania McDonald’s. Compania oferă atât know-how-ul necesar, ce cuprinde totalitatea cunoștințelor nepatentate, care se bazează pe experiența și probele efectuate de francizor — instruirea completă a personalului, amenajarea restaurantului, ajutorul în angajarea personalului, oferirea consultanței permanente, cât și standardele de calitate.

   Datorită aplicării franchisingului corporativ, McDonald’s este unul dintre liderii globali în sectorul fast-food-urilor cu mai mult de 31000 de restaurante locale, care deservesc în fiecare zi peste 58 milioane de oameni din 118 țări.


 3. După nivelul de intermediere există franchisingul direct și master franchising.

  • Franchisingul direct presupune încheierea unui contract direct cu fiecare franciză locală, asigurându-se astfel o legătură strânsă între francizor și francizat. În cazul în care franciza este situată, din punct de vedere geografic, departe de francizor, aplicarea sistemului creează unele inconveniențe legate de lipsa susținerii la nivel local, necunoașterea particularităților naționale, a gusturilor și preferințelor consumatorilor și, ca urmare, poate condiționa adoptarea unor decizii greșite. Astfel, pentru a-și dezvolta rețeaua de francize peste hotare, francizorii apelează la master franchising.

  • Master franchising constă în oferirea de către francizor unei francize locale a dreptului de subfrancizor în regiunea dată. Sistemul dat este avantajos atât pentru franchiser, cât și pentru subfrancizorul local, deoarece primul, minimizându-și riscurile, are posibilitatea să-și extindă afacerea și să obțină venituri din realizarea francizei, iar subfrancizorul local beneficiază de drepturi exclusive pentru dezvoltarea afacerii pe un teritoriu și obține venit din taxele achitate de francizele locale.

Partenerii de franchising desfășoară activitate sub orice formă de organizare juridică, în conformitate cu legislația țării lor de reședință.

Nici un comentariu