Alegerea creditorului


Alegerea creditorului
Mijloacele personale și ale celor apropiați deseori nu permit finanțarea proiectului de afacere în măsură deplină.

În acest caz, demersul antreprenorului în fața potențialilor creditori trebuie să fie foarte bine pregătit — atât pentru a alege modul de finanțare, cât și pentru a convinge finanțatorul de viabilitatea afacerii.

Pentru a contracta un credit în condiții avantajoase, antreprenorul trebuie să studieze atent ofertele de creditare și să o aleagă pe cea optimă, în funcție de destinație, valută, termenele de rambursare etc. La alegerea creditorului se vor lua în considerare criteriile de selectare a sursei de creditare și capacitatea de convingere a antreprenorului.

În acest articol, mi-am propus să descriu atât criteriile după care debitorul își va alege sursa de creditare, cât și modalitățile de convingere a creditorului.

Pentru a înainta o cerere de creditare, antreprenorul:
 • Va studia informația privind instituțiile financiare, programele și liniile existente de finanțare în domeniul proiectat de activitate al viitoarei întreprinderi;

 • Va compara condițiile de finanțare și va alege instituția și programul de finanțare;

 • Va elabora un business plan calitativ;

 • Va pregăti setul de documente solicitat de bancă;

 • Va evalua necesitatea, posibilitățile și riscurile aferente la garantarea creditului solicitat.

Cel mai bun mod de a convinge potențialul creditor presupune:
 1. Pregătirea unui business plan calitativ: complet și precis, clar și concis, elaborat și vandabil;

 2. Credibilitatea solicitantului se demonstrează prin cunoașterea perfectă a tuturor subtilităților proiectului de afacere;

 3. Capacitatea solicitantului de a explica foarte clar strategiile prevăzute pentru a obține rezultatele scontate de rentabilitate, care vor face față proiectului de finanțare a afacerii;

 4. Pregătirea minuțioasă pentru negocieri: prezentarea bine gândită a proiectului și cunoașterea condițiilor de creditare.

Cele mai răspândite greșeli ale întreprinzătorului, comise în procesul de aplicare a cererilor de creditare, sunt:
 • Supraestimarea sumei necesare pentru creditare — atât în raport cu dimensiunea proiectului de afacere, cât și în raport cu capacitatea întreprinderii de a gestiona astfel de sume în termenele prevăzute și în volumele creditării;

 • Nereușita în pregătirea pachetului cerut de documente în termenele prevăzute;

 • Lipsa garanțiilor necesare pentru obținerea creditului.

Nici un comentariu