Aplică acum la Programul „PARE 1+1”


Ministerul Economiei al Republicii Moldova a anunțat în data de 16 februarie 2016, despre relansarea înscrierii la Programul „PARE 1+1”. În acest context, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM face apel către lucrătorii migranți și/sau rudele de gradul I ai acestora, de a se înregistra la Programul „PARE 1+1”.

Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „1+1” este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în inițierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

„PARE 1+1” a fost lansat în noiembrie 2010, de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și activează în baza regulii „1+1”, ceea ce înseamnă că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu din cadrul programului. Totuși, fiecare doritor de a aplica la acest program trebuie să fie la curent că suma maximă a finanțării constituie 200.000 de lei. Banii din cadrul Programului sunt oferiți drept grant nerambursabil.

ODIMM își propune ca acest program să contribuie la mobilizarea resurselor umane și financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova, prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii de către lucrătorii migranți și beneficiarii de remitențe.

Condițiile de participare la program sunt următoarele:
 • Să fiți cetățean al Republicii Moldova;
 • Să fiți lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitențe;
 • Să intenționați să lansați o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvoltați o afacere existentă;
 • Să dispuneți de capital propriu, provenit din remitențe și să puteți confirma prin prezentarea documentelor justificative, proveniența mijloacelor financiare.
Beneficiarii programului
După cum am specificat mai sus, la program poate aplica orice lucrător migrant din Republica Moldova sau rudele de gradul I ale acestuia, care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori o întreprindere în dezvoltare. Întreprinderile pot fi înregistrate sub următoarele forme organizatorico-juridice:
 • Întreprindere individuală (aici se include și gospodăria țărănească);
 • Societate cu răspundere limitată;
 • Cooperativa de producție;
 • Cooperativa de întreprinzător.
Documentele necesare pentru etapa inițială, când se aplică la program sunt următoarele:
 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copia autentificată sau originalul contractului de muncă din străinătate (după caz);
 3. Documente justificative privind proveniența banilor din remitențe: contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare; copiile dispozițiilor de transfer bancar; declarațiile vamale;
 4. Dacă la program aplică o rudă de gradul I a migrantului din Republica Moldova, atunci se va solicita documente care identifică legătura de rudenie dintre migrant și solicitantul de program: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere (după caz).

Doritorii de a participa la program trebuie să cunoască despre faptul că unele genuri de activitate nu vor fi finanțate în cadrul programului. Printre acestea pot fi enumerate:
 • importul de mărfuri, cu excepția echipamentului de producție și materiei prime;
 • comerțul sub orice formă;
 • fiduciare și de asigurări;
 • fonduri de investiții;
 • bancare, de microfinanțare, alte activități financiare;
 • schimb valutar și lombard;
 • jocuri de noroc;
 • achiziția bunurilor imobiliare;
 • servicii în alimentația publică prestate în municipiile Chișinău și Bălți;
 • servicii de imigrare sub orice formă;
 • servicii notariale, juridice și de avocat.
De menționat faptul că beneficiarii programului vor fi consultați gratuit în alegerea formei organizatorico-juridice potrivite, inclusiv la înregistrarea întreprinderii. Totodată, în afară de ajutorul financiar oferit din partea statului, Programul „PARE 1+1” oferă consultanță și instruire în domeniul antreprenoriatului, unde participanților li se oferă materiale informative pentru inițierea unei afaceri și gestionarea cu succes a acesteia.

Pentru a dezvolta o afacere profitabilă pe termen lung, echipa din cadrul ODIMM oferă consultanță și suport informațional chiar și după finanțarea în cadrul programului.

Pentru o viziune mai amplă asupra Programului „PARE 1+1” , vă prezint componentele acestuia:
 • Componenta I – Informare și comunicare;
 • Componenta a II-a – Instruire și suport antreprenorial;
 • Componenta a III-a – Finanțarea afacerilor/Regula 1+1;
 • Componenta a IV-a – Monitorizare post-finanțare și evaluare a programului-pilot.
Dacă facem o totalizare a programului respectiv pentru anul 2015, se poate concluziona că din cele 217 dosare depuse pe parcursul anului, Comitetul de supraveghere al Programului de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1” a aprobat recent finanțarea a 98 de proiecte investiționale în sumă totală de 19 milioane lei. Se pune un accent deosebit pe dezvoltarea agriculturii, întrucât din cele 98 de proiecte, circa 62% activează în sectorul agricol, 10% în industria prelucrătoare, iar restul 28% în sfera serviciilor.

Până acum nu a fost anunțată data limită de înregistrare în Programul „PARE 1+1”, cert este faptul că în momentul în care Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM va primi numărul necesar de cereri, va fi sistată aplicarea la program.

Vă dorim succese mari și sperăm ca acest program să contribuie la dezvoltarea IMM-urilor la noi în țară, la promovarea exporturilor și prosperarea continuă, fiindcă avem oameni cu idei geniale, care au plecat în lumea întreagă în căutarea unei vieți mai bune. Haideți să-i aduceți, unul câte unul acasă, iar până atunci, să creăm un mediu favorabil întoarcerii lor!

Pentru detalii:
Теl: (+373) (22) 22 57 99, (22) 22 50 01;
Website: www.odimm.md

Nici un comentariu