Cum poți beneficia de până la 10.000 de euro finanțare nerambursabilă


Cum poți beneficia de până la 10.000 de euro finanțare nerambursabilă O serie de beneficii financiare și stimulente fiscale se acordă tinerilor antreprenori care doresc să înființeze o societate cu răspundere limitată-debutanți (SRL-D):
— Alocații financiare nerambursabile de până la 10.000 de euro;
— Garanții pentru creditele contractate pentru înființarea unei SRL-D;
— Scutirea de plată contribuțiilor de asigurări sociale;
— Scutirea de plata taxelor pentru înregistrare la Registrul Comerțului

În cele ce urmează voi răspunde la câteva întrebări concentrate pe subiectul microîntreprinderilor specifice tinerilor antreprenori:
 • Care este scopul unei astfel de societăți?
 • Cine poate aplica?
 • Care sunt obligațiile alături de beneficiile acordate?
 • Ce acte vă sunt necesare la Registrul Comerțului?

Un subiect de interes în rândul tinerilor antreprenori din România, îl reprezintă societățile cu răspundere limitată-debutanți (SRL-D). Acest tip de societate vizează creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii prin încurajarea tinerilor întreprinzători să participe la relansarea economică a României.

Prin intermediul O.U.G. nr. 6/2011 art. 2 “debutanții” (tinerii beneficiari ai programului) trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:
 1. Să aibă capacitate deplină de exercițiu și vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
 2. Anterior înmatriculării societății la Registrul Comerțului să nu mai fi deținut calitate de acționar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei alte intreprinderi din Spațiul Economic European;
 3. Să înființeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată respectând condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata;
 4. Să completeze și să depună la sediul Registrului Comerțului o declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 2).

Pentru a fi eligibile, societățile înființate de tinerii întreprinzători trebuie să îndeplinească alte câteva condiții. Iată câteva dintre acestea:
 1. SRL-ul trebuie să funcționeze pe durata nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată;
 2. Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor conform Legii nr. 346/2004;
 3. Să fie înființată de un întreprinzător debutant;
 4. Să aibă în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN).
 5. Activități economice strict interzise: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, explozibili, tutun, alcool.

În programul specificat de O.U.G. nr. 6/2011, putem urmări pe larg în art. 5 beneficiile de ordin financiar acordate tinerilor pentru stimulare economică:
 1. Se acordă prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor ș Programelor pentru IMM-uri (A.I.P.P.I.M.M.) alocații financiare nerambursabile cu valoare de 50% dar nu mai mult de 10.000 euro din valoarea proiectului aferent planului de afaceri;

 2. Se acordă garanții de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru creditele contractate de tinerii antreprenori în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M;

 3. Debutanții sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați, angajați pe perioada nedeterminată;

 4. Debutanții sunt scutiți, de asemenea, de la plata taxelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la Registrul Comerțului pentru înregistrarea microîntreprinderii;

 5. Se acordă și consiliere, instruire și sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M.- uri și Corporații al A.I.P.P.I.M.M.

Alături de aceste dispoziții ale Ordonanței nr. 6/2011, în momentul înregistrării unei SRL-D la Registrul Comerțului veți avea nevoie de o serie de acte pentru întocmirea dosarului: cerere de înregistrare, dovada verificării disponibilității și rezervării firmei, actul constitutiv, declarații tip și pe propria răspundere date de către administratorul/fondatorul microîntreprinderii ș.a.m.d.

În concluzie, scopul unor astfel de SRL-D este de a-i ajuta pe tinerii antreprenori și de a le simplifica inițiativa dezvoltării și menținerii unei afaceri. În cazul în care aveți neclarități cu privire la înființarea unei SRL-D, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail.

Casa de Avocatură Văcărescu
Adresa: Strada Mântuleasa nr. 12, et. 4, ap. 10
București, Sector 3 030554 România

Nr. de telefon: +4 0722 372 669
Website: www.vacarescu.ro

Nici un comentariu