Rolul și importanța planului de afaceri


Rolul și importanța planului de afaceri
Deși managementul eficient începe întotdeauna cu planificarea, majoritatea antreprenorilor ignoră necesitatea elaborării unui plan de afaceri sau îi acordă o importanță minoră. Este foarte redus numărul întreprinderilor mici, ce dispun de un plan de afaceri.

Incertitudinea și instabilitatea economică, dependența mare de mediul extern, lipsa de resurse și cunoștințe creează mari dificultăți în realizarea obiectivelor propuse în plan și provoacă o atitudine sceptică a antreprenorilor față de planul de afaceri în special, și de planificare, în general.

Cu toate acestea, studiile experților occidentali au demonstrat că una din cauzele importante ale nivelului scăzut de supraviețuire a întreprinderilor micului business este lipsa unor planuri strategice, care ar permite coordonarea activității și alocarea eficientă a resurselor disponibile. De aceea, este foarte important ca planul de afaceri dintr-un document formal, să devină un instrument managerial, care poate fi utilizat de antreprenor pentru evaluarea situației curente și determinarea etapelor și resurselor necesare, pentru realizarea cu succes a obiectivelor și scopurilor fixate.

Citind acest articol, cu siguranță doriți să aflați de ce și când este necesară elaborarea unui plan de afaceri. În acest articol, vom încerca să răspundem la aceste întrebări, să definim conceptul de plan de afaceri și să explicăm importanța elaborării planului pentru succesul afacerii. De asemenea, vom analiza etapele întocmirii planului de afaceri, și succint, vom descrie informația necesară pentru întocmirea planului de afaceri

Probabil, după cum știți deja, planul de afaceri este un document confidențial în care sunt scrise obiectivele și scopurile întreprinderii, demonstrându-se în detaliu modalitățile de atingere a acestora. Practic, în planul de afaceri, se găsește răspunsul la întrebări, ca:
 • Ce reprezintă afacerea în prezent și ce vrea să se obțină pe viitor?
 • Cum se va realiza obiectivul propus?
 • Cine-i va atinge?
 • De ce resurse este nevoie pentru aceasta?

De regulă, antreprenorii elaborează planul de afaceri în următoarele cazuri:
 • pentru a stabili un plan de acțiune și un instrument de gestiune — planificarea detaliată a afacerii permite să să evalueze situația actuală, să se analizeze perspectivele și să se calculeze riscurile posibile; astfel, antreprenorul își stabilește din timp căile și mijloacele de atingere a scopului;

 • pentru a obține un credit bancar — prezentarea planului de afaceri este o condiție obligatorie a oricărei instituții financiare care are posibilitatea, înainte de a oferi împrumutul solicitat, să evalueze perspectivele dezvoltării afacerii, precum și șansele recuperării fără probleme a sumei împrumutate;

 • pentru a atrage investiții — orice investitor, înainte de a oferi investiții pentru a calcula profitabilitatea plasamentului, va analiza situația la întreprinderea în care investește;

Întocmirea planului este un proces complicat care include atât compunerea propriuzisă a planului de afaceri, cât și etapa de pregătire. Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri presupune parcurgerea a patru etape:
 1. Colectarea informației
 2. Determinarea tipului planului
 3. Stabilirea structurii planului
 4. Repartizarea responsabilităților

Valoarea planului de afaceri este determinată, în mare măsură, de calitatea informației incluse în el și de fundamentarea propunerilor pe care se bazează. Un rol important îi revine procesului de colectare a informației, care prevede lucrul atât cu sursele de date interne, cât și cu cele externe.

Surse de date interneSurse de date externe
Bilanțul contabilAnuare și buletine statistice
Raportul privind rezultatele financiarePrograme de stat
Raportul privind fluxul capitalului propriuLegi și alte acte normative
Raportul privind fluxul mijloacelor băneștiInformații din sfera generală a afacerilor
Informația privind capacitatea de producțieGhiduri și cataloage
Situația vânzărilorInternetul
Studii privind piața unor produse

Prelucrând sursele date, obținem informații cu privire la: piață, clienți, concurenți, procesul de producție, capacitatea de producție, echipa managerială, resursele financiare, etc.

În procesul întocmirii planului de afaceri este necesar de a determina tipul acestuia, în practică există 3 tipuri de plan de afaceri:
 1. Plan sumar — conține informații de bază privind afacerea, fiind expus pe 10-15 pagini. De regulă, se întocmește atunci când mărimea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului este relativ mică sau când se efectuează o testare a mediului investițional.

 2. Plan de afaceri complet — compus din 20-40 pagini în care se descrie detaliat afacerea. Se întocmește în cazul când suma de mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este mai mare, de exemplu 20 mii dolari.

 3. Plan de afaceri operațional — este un plan desfășurat, unde în detaliu se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni.

Planul de afaceri este organizat pe compartimente separate și bine definite, fiecare punând în discuție un anumit gen de informație și analiză. De exemplu, compartimentul Descrierea întreprinderii, include informație despre întreprindere, Planul financiar — vizează resursele financiare pentru realizarea planului, utilizarea acestora și recuperarea etc. Structura planului de afaceri, precum și organizarea informațiilor necesare, poate fi făcută în mai multe moduri.

Modele de structuri de planuri de afaceri
Exemplul 1
1.Sinteza afacerii
2.Cuprins
3.Scurt istoric
4.Definirea afacerii
5.Definirea pieței
6.Descrierea produselor sau serviciilor
7.Managementul firmei
8.Scopuri și obiective
9.Planul financiar
10.Anexe

Exemplul 2
1.Rezumat
2.Istoricul firmei
3.Descrierea afacerii
4.Produsul
5.Organizarea și managementul
6.Piața și strategia de marketing
7.Datele financiare
8.Propunerea de împrumut
9.Concluzii
10.Anexe și referințe

Exemplul 3
1.Sponsorii proiectului
1.1.Experiența
1.2.Situația financiară
1.3.Alti acționari
2.Produsul
3.Producția
3.1.Amplasarea
3.2.Echipamentul și clădirile
3.3.Procesul de fabricație
3.4.Necesarul de producție și costuri
3.5.Forța de muncă
4.Piața
4.1.Sectorul de piață și volumul vânzărilor
4.2.Strategia prețurilor
4.3.Distribuția și vânzările
5.Managementul
6.Analiza financiară și performanțele anticipate
6.1Capitalul
6.2.Împrumuturile
6.3.Proiecțiile financiare
7.Documente de justificare

Planul de afaceri poate fi întocmit în mai multe moduri:
 • O abordare generală presupune ca managerul întreprinderii mici să compună singur planul de afaceri, distribuindu-l apoi celorlalți manageri de la nivelul superior pentru a fi revizuit și modificat De exemplu, directorul întreprinderii mici a întocmit planul de afaceri, apoi îl propune spre citire și completare tehnologului-șef, contabilului și specialistului în marketing.

 • O altă abordare este ca fiecare specialist să pregătească compartimentul său, directorului revenindu-i sarcina de a ajusta materialul. Indiferent de varianta de lucru aleasă, se recomandă o strânsă cooperare în cadrul echipei manageriale pe întreaga perioadă de elaborare a planului de afaceri.

 • A treia posibilă abordare este adresarea pentru întocmirea planului de afaceri la consultanții externi. Cu toate că unii specialiști consideră că planul de afaceri trebuie să fie întocmit de însuși managerul întreprinderii, din lipsă de timp și de cunoștințe necesare, aceștia frecvent apelează la serviciile firmelor de consultanță. Și, în acest caz, este important ca managerii întreprinderii să fie implicați activ în întocmirea planului, evitându-se situația când în plan sunt expuse doarsugestiile consultanților.

Nici un comentariu