Antreprenor (întreprinzător)


Antreprenor (întreprinzător)
Antreprenorul este persoana care dezvoltă o afacere de antreprenoriat, asumându-și în acest sens anumite riscuri, cu scopul de a obține profit din activitatea pe care o desfășoară. El cunoaște foarte bine mediul de afaceri, piața de desfacere, știe să se adapteze ușor schimbărilor ce au loc și în cele mai multe cazuri poate preveni situațiile-problemă.

Întreprinzătorul este coordonatorul unei activități, care de obicei îmbină resursele necesare pentru inițierea unei afaceri, angajează persoanele de care are nevoie, stabilește strategia și direcția de activitatea a companiei, cu scopul de a-și atinge obiectivele propuse.

Majoritatea antreprenorilor nu pot de sine stătător să-și dezvolte afacerea gândită. Ei au nevoie de angajați competenți și calificați, pe care să-i motiveze și să-i organizeze într-o mare echipă, echipă care va munci zilnic pentru a implementa ideea de afaceri a antreprenorului și pentru a obține rezultatele preconizate de către acesta.

Unul din motivele pentru care o parte din antreprenori rămân la un oarecare nivel de dezvoltare, este acela că ei încearcă din răsputeri să controleze singuri întreg procesul de activitate, fără a delega responsabilități altor subalterni. Tot din acest motiv, afacerea rămâne la același nivel, nu se introduc inovații, nu se modifică asortimentul produselor sau serviciile prestate, numărul clienților treptat se reduce, iar în câțiva ani nu este exclus faptul ca întreprinderea să ajungă în prag de falimentare. De aici rezultă că nu este atât de important ca antreprenorul să posede aptitudini în toate domeniile, ci mai degrabă să-și creeze o echipă puternică, alături de care va munci, oferindu-le recomandări și idei pentru implementarea proiectului său în realitate.

Termenul de antreprenor provine de la cuvântul francez „entrepreneur” și înseamnă o persoană care inițiază și execută o activitate pe cont propriu. În viziunea economistului francez Jean-Baptiste Say, antreprenor înseamnă „persoana care înființează o întreprindere, acționează ca intermediar între muncă și capital, transformând în timp resursele economice într-un profit mai mare, iar în rezultat culege roadele”.

Antreprenorul, sau altfel spus întreprinzătorul, ca noțiune, a existat de demult, iar în timp, pe parcursul evoluției, a obținut diferite sensuri. Dacă vorbim despre sensul vechi al acestui cuvânt, atunci putem spune că în perioada capitalismului timpuriu, antreprenorul era persoana care investea resurse financiare în pământ, stocuri de mărfuri și materiale, sau exploata angajații în scopul obținerii unui profit personal cât mai înalt.

Definiții ale antreprenorului
Nr.Definiția
1.Antreprenorul este o persoană activă, cu idei inovatoare, care posedă abilități și competențe deosebite de lider, deține sau obține resursele financiare de care are nevoie pentru înființarea unei întreprinderi, își asumă riscuri în această privință, formează o echipă puternică, pentru a dezvolta o afacere profitabilă și acționează în această direcție.
2.Antreprenor este considerată persoana care deține o idee de afaceri, formulează un plan de afaceri, își asumă riscuri și responsabilități pentru a-și atinge obiectivele, în scopul de a obține profit.
3.Antreprenorul este persoana fizică sau juridică care inițiază și desfășoară o activitate de antreprenoriat și se obligă conform unor clauze sau condiții contractuale să producă diferite bunuri sau să presteze servicii în beneficiul altor persoane sau companii, în schimbul unor mijloace bănești, asupra cărora se convine din timp.
4.Antreprenor este cel care în baza unei idei de afaceri, de sine stătător, sau fiind asociat cu alte persoane, înființează o întreprindere, produce bunuri materiale sau prestează servicii clienților, în condiții de concurență loială, cu scopul obținerii unui profit.
5.Antreprenorul este persoana care deține o idee de afaceri, cunoaște modul de implementare a acesteia în practică, își asumă riscuri pentru a da viață acestei idei, previne și soluționează problemele ce apar pe parcursul dezvoltării afacerii, toate acestea pentru a-și atinge scopurile propuse și pentru a obține un oarecare profit.
6.Antreprenorul este un lider carismatic, care întemeiază o afacere având la bază o idee reușită de afaceri, competențe și experiență în domeniul ales. El dezvoltă în timp o afacere prosperă și obține profit din activitatea pe care o desfășoară.
7.Antreprenorul (întreprinzătorul) evaluează ideea de afaceri pe care o deține, găsește resurse financiare necesare pentru a deschide afacerea, acționează permanent în direcția pe care și-a propus-o împreună cu colectivul pe care și-l formează din angajați calificați, pe care îi motivează, și toate acestea cu scopul de a obține profit, de a reforma economia și de a avea un impact pozitiv asupra societății.

Tipuri de întreprinzători
În dependență de caracteristicile și trăsăturile antreprenorilor, aceștia sunt clasificați în mai multe categorii:
 • În funcție de condițiile de înființare a firmei, Adam Smith clasifică antreprenorii în două tipuri:

  1. întreprinzătorul artizan — adică un antreprenor mai tânăr, care își inițiază o afacere, posedând competențe tehnice, dar neavând idei inovative și experiența necesară în domeniul respectiv, îndeosebi în gestiunea și conducerea unei întreprinderi.

  2. întreprinzătorul speculativ-oportunist — este mai în vârstă decât întreprinzătorul artizan și are o experiență mai bogată în gestionarea unei întreprinderi, afacerea și-o dezvoltă folosind idei inovative, iar dacă ne referim la resursele financiare, atunci acest antreprenor folosește atât capitalul propriu pe care îl deține, cât și finanțele obținute din exterior.

 • În raport cu profilul conducătorului și stilul de gestiune a afacerii, savantul Adam Smith a clasificat întreprinzătorii în trei categorii:

  1. întreprinzătorul specialist — cel care este specializat în domeniul informatic sau tehnic, iar pe lângă aceasta, se interesează pentru a cunoaște amănunțit condițiile de fabricație ale produselor sau de prestare a serviciilor, încercând să-și pună în valoare aptitudinile profesionale rezultate din specializarea și competențele sale.

  2. întreprinzătorul manager — antreprenorul care se axează asupra gestiunii resurselor și se bazează pe studiile sale universitare sau pe experiența profesională obținută, punând îndeosebi accent pe reducerea costurilor, pe investiții adăugătoare și pe informatizarea tuturor activităților.

  3. întreprinzătorul comercial — cel care este cointeresat îndeosebi de fabricarea producției și gestionarea afacerii în general.

 • În funcție de prioritățile și aspirațiile stabilite, savanții francezi P. A. Julien și M. Marchesnay, specifică existența a două tipuri de întreprinzători: întreprinzători care valorifică și întreprinzători care acumulează. Întreprinzătorii care valorifică au drept priorități principale modificarea produselor sau serviciilor pe care le propun clienților, dezvoltarea ideilor inovative și punerea în aplicare a acestora, cu scopul de a progresa continuu. Întreprinzătorii care acumulează sunt acei antreprenori care au ca scop agonisirea unei averi cât mai mari și muncesc cu ideea că un membru al familiei va continua afacerea pe care aceștia o dezvoltă.

 • Conform altei clasificări, mai există încă două tipuri de întreprinzători:

  1. Întreprinzătorul clasic — cel care este centrat pe obținerea profitului și în rezultatul dezvoltării afacerii sale dă dovadă de performanță în domeniul său de activitate.

  2. Întreprinzătorul tehnic — antreprenorul care are la bază o diplomă universitară și în majoritatea cazurilor este inginer. Are vârsta cuprinsă între 35-40 de ani și o dorință puternică de a reuși în ceea ce-și propune. Cât despre talentul de antreprenor, adesea îl moștenește și este orientat spre crearea unor produse noi, implementarea noilor tehnologii și executarea mai multor schimbări la nivel de organizație.

Caracteristicile principale ale unui antreprenor:
 • Responsabilitatea
  Orice antreprenor trebuie să cunoască că odată ce-și deschide o afacere, va fi responsabil pentru multe aspecte, în special pentru remunerarea la timp a angajaților, achitarea datoriilor față de partenerii de afaceri, livrarea produselor în termenele stabilite etc. De aceea, o persoană care nu-și poate asuma responsabilități și nu este în stare să îndeplinească ce și-a propus, nici nu are ce căuta în mediul de afaceri.

 • Spiritul de observație
  Această calitate contează enorm de mult în activitatea unui antreprenor, deoarece anume posedând un spirit înalt de observație, întreprinzătorul se va orienta spre noi perspective, va căuta noi piețe de desfacere, va afla dacă clienții săi sunt sau nu mulțumiți de produsele sau serviciile pe care le prestează firma sa. De asemenea, cu un spirit înalt de observație și analiză, antreprenorul va decide să-și mărească afacerea, până a face acest lucru concurenții săi, în acest fel, întărindu-și poziția pe piață.

 • Perseverența
  Această calitate este una dintre cele care stau la baza obținerii succesului. A fi antreprenor și a deține funcția de director al unei companii, nu înseamnă în nici un caz liniște și odihnă. Pentru a-și atinge obiectivele, un antreprenor are de muncit mult, cu determinare și sârguință, fiindcă uneori afacerea poate atârna de un fir de ață și se poate baza doar pe întreprinzător.

 • Creativitatea și inovația
  Ar fi bine ca fiecare întreprinzător să vină pe piață cu produse noi sau servicii diferite de cele existente, pentru a oferi clienților cât mai multe bunuri utile cu-adevărat sau servicii care să le ușureze și să le îmbunătățească traiul. Creativitatea și inovația sunt calități fără de care nu se știe dacă un antreprenor ar avea succes și acestea în mare parte se moștenesc.

 • Ambiția
  Este o calitate absolut necesară tinerilor care hotărăsc să se lanseze în afaceri. Anume ambiția îl va motiva pe un antreprenor care se află în impas și îl va determina să meargă în continuare pentru a obține succesul mult dorit. Această calitate câteodată este considerată și negativă, însă pentru antreprenori este un avantaj, deoarece îi ajută să treacă cu brio de problemele ce apar pe parcursul dezvoltării afacerii.

 • Insistența
  Pentru a deveni un antreprenor de succes, fiecare va trebui să fie în anumite momente destul de insistent. Aceasta înseamnă că antreprenorul va face posibilul și imposibilul pentru a obține rezultatele de care are nevoie. El va insista ca sarcinile să fie realizate într-un anumit termen, va urmări întreg procesul de lucru, se va asigura că totul decurge conform planului, iar în final va verifica neapărat rezultatele obținute.

 • Optimismul și încrederea în sine
  Chiar dacă dezvoltarea unei afaceri presupune foarte multe dificultăți și probleme, antreprenorul este persoana care ar trebui să aibă încredere permanentă în forțele proprii și să fie convins că prin sârguință în final totuși va ajunge să se bucure de succes.

 • Orientarea spre eficiență și calitate
  Fără calitate, nu este posibil de construit o bază de clienți loiali, iar fără de eficiență, întreprinderea ar putea duce la falimentare, de aceea antreprenorul are sarcina de a asigura clienții cu produse calitative și servicii prestate la cel mai înalt nivel, și toate acestea de dorit cu costuri mai reduse.

 • Abilități de convingere
  Acestea sunt absolut indispensabile unui antreprenor care dorește să-și atingă toate scopurile. Antreprenorul se va folosi de abilitățile respective atunci când va cere un credit bancar sau când va convinge investitorii că afacerea sa are perspectivă și trebuie finanțată. De asemenea, având astfel de abilități, unui antreprenor îi va fi ușor să angajeze cei mai buni lucrători, să-și găsească și să beneficieze în permanență de un suport din partea partenerilor.

 • Cât mai multă energie
  În cele mai multe cazuri, antreprenorii îndeplinesc o muncă colosală, iar acest lucru presupune un consum enorm de energie, de aceea ei nu ar trebui să uite de un regim alimentar corect, sport, meditație și relaxare pe măsură.

 • Planificarea și monitorizarea sistematică
  Antreprenorii sunt cei care de obicei întocmesc un plan pe termen lung, apoi îl divizează în sarcini mai mici pe o anumită perioadă de timp. Ulterior nu uită să monitorizeze activitățile angajaților pentru a afla cum decurge procesul de realizare a obiectivelor.

Despre calitățile unui antreprenor se poate vorbi mult, este important de reținut că indiferent de situație, chiar dacă întreprinzătorul nu deține o experiență în această sferă, are multe de învățat și de muncit pentru a-și atinge scopurile propuse, iar în timp, rezultatele nu vor întârzia să apară.

Nici un comentariu