Stabilirea denumirii afacerii


Stabilirea denumirii afacerii
La etapa lansării în afaceri, o decizie importantă pe care o ia întreprinzătorul este alegerea denumirii afacerii, care reprezintă numele de firmă și permite deosebirea unei afaceri de altele.

Alegerea denumirii reprezintă un proces migălos și complicat, dar care are o semnificație aparte, deoarece denumirea poate juca un rol important în promovarea afacerii.

Astfel, o denumire reușită poate trezi interesul potențialului client, pe când una mai puțin reușită poate să-l lase indiferent, cu toate că afacerea respectivă oferă, eventual, produse sau servicii de o calitate mai înaltă.
În procesul determinării denumirii afacerii întreprinzătorul trebuie să țină cont atât de aspectele comerciale, cât și de cele juridice, printre care:
 • afacerea nu poate să folosească o denumire care coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea altei afaceri care este deja înregistrată;

 • dacă mai multe persoane au prezentat pentru înregistrarea de stat firme ce coincid sau se aseamănă, dreptul de înregistrare sub această firmă îl are persoana care a depus prima cererea la organul înregistrării de stat;

 • pentru folosirea în denumirea firmei a numelui unei personalități istorice sau a altei personalități cunoscute, este necesară autorizația Guvernului sau acordul rudelor personalității în cauză;

 • în cazul utilizării în denumire a numelor proprii care nu coincid cu numele participanților la constituirea organizației, este necesară aprobarea persoanei respective sau a moștenitorilor ei cu privire la folosirea numelui;

 • pentru întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv și societatea în comandită, denumirea va conține numele de familie al cel puțin unui posesor al întreprinderii individuale sau al comanditarului;

 • denumirea trebuie să includă forma juridică de organizare în limba de stat;

 • denumirea de firmă sau o parte din aceasta poate fi utilizată în calitate de semn sau de emblemă comercială, cu condiția înregistrării la AGEPI a acesteia conform Legii privind protecția mărcilor.
Este important ca numele să corespundă și următoarelor cerințe:
 • să prezinte o idee unică și originală;

 • să fie sugestivă și să trezească la potențialii clienți asocieri pozitive referitoare la domeniul de activitate, avantajele oferite sau locul amplasării afacerii;

 • să fie concisă și laconică;

 • să fie estetică și să trezească emoții pozitive;

 • să fie ușor de pronunțat, scris și memorat. Nu se recomandă ca denumirea să conțină abrevierea primelor litere care reprezintă numai consoane, ce sunt dificil de pronunțat și nu au o bună percepție auditivă. Consoanele se recomandă a fi urmate de vocale;

 • să nu aibă o conotație negativă în altă limbă.
Este binevenit ca întreprinzătorul să identifice 3-5 variante de denumiri, pentru a avea o rezervă în cazul în care numele ales este deja înregistrat la Camera Înregistrării de Stat de o altă întreprindere.

Nici un comentariu