Greșelile frecvente în afaceri


Greșelile frecvente în afaceri
Un antreprenor începător are de învățat și realizat multe lucruri: alegerea formei legale, a localului, obținerea licenței și a autorizărilor. Trebuie să sporească resursele financiare, să extindă cercul de clienți, să dezvolte managementul și sistemele organizaționale, să întocmească planul de marketing, să instaleze sistemul de contabilitate etc.

Având atâtea lucruri de făcut și atâtea decizii importante de luat, numeroși antreprenori devin copleșiți de probleme și încep să facă greșeli. Multe dintre aceste greșeli pot fi evitate și înlăturate fără mari eforturi și nu sunt fatale, în timp ce altele conduc nemijlocit la falimentarea afacerii.

Obținerea succesului în business nu este neapărat o problemă de a face totul OK. Pentru a dezvolta o afacere de succes, antreprenorul are nevoie de clarviziune, intuiție, charismă, calități de lider și caracter independent. Deasemenea, un începător trebuie să cunoască care sunt cauzele ce conduc la eșecul companiilor și nu în ultimul rând, să conștientizeze că el nu este primul care inițiază o afacere proprie.

Iată primele și cele mai frecvente 20 de greșeli ale începătorilor:
 1. Cercetarea neadecvată și incorectă a pieței
  Nu faceți presupuneri cu privire la ceea ce și-ar dori clientul fără a-l întreba mai întâi pe el!

 2. Evaluarea greșită a concurenților
  Evitați confruntarea directă cu businessul deja existent!

 3. Lipsa de inovație
  Nu vă limitați la un singur gen de afaceri!

 4. Lipsa de consecvență și focusare
  Stabiliți exact ce trebuie să faceți și ce nu. Urmați pas cu pas angajamentele asumate!

 5. Presupuneri simpliste
  Evitați sindromul ceaiului chinezesc (este bun la orice oră și oriunde). Alegeți corect segmentul de piață!

 6. Proiecte ireale
  Înainte de a planifica cheltuielile, trebuie să evaluați potențialii clienți și termenele de realizare a primelor vânzări. Stabiliți termene cât se poate de reale!

 7. Stabilirea inadecvată a prețurilor
  Stabiliți prețuri rezonabile. Aflați reacția pieței. Prețurile mici nu înseamnă automat vânzări mari, ele presupun că trebuie să aveți mai multe vânzări. Evitați competiția bazată numai pe preț — apreciați și puneți accent pe: personalizare, orientare spre client, specializare, calitate, servicii, valoare, comoditate, siguranță, livrare, garanții, opțiuni financiare atractive, curățenie.

  Calitatea bună nu se potrivește cu prețurile scăzute și viceversa, calitatea joasă — cu prețurile înalte. Strategia prețurilor scăzute presupune competiție. Piața va accepta prețuri înalte cu condiția că produsele Dvs., în comparație cu cele ale concurenților, sunt de o calitate mai bună, mai econome, mai durabile, funcționează mai bine, necesită mai puține investiții în deservire etc.

 8. Capital inițial insuficient
  După toate probabilitățile, lansarea afacerii vă va costa și va dura mai mult decât era planificat în buget. Includeți în buget cheltuieli pentru situații neprevăzute.

 9. Prea multe cheltuieli de regie
  Păstrați capitalul. Formați-vă o viziune globală față de orice cheltuială. Nu confundați necesitățile cu dorințele.

 10. Lipsa de atenție față de fluxul de numerar
  Elaborați cu atenție și minuțiozitate prognoza pentru fluxul de numerar. Analizați prognoza zilnic și actualizați-o regulat.

 11. Delegarea funcției de vânzări unui angajat
  Nimeni nu cunoaște sau nu poate să înțeleagă mai bine afacerea decât voi înșivă. Începeți cu ceea ce știți mai bine și ce vă place mai mult să faceți.

 12. Necunoașterea clienților sau jocul de-a ascunselea cu clienții
  Folosiți cercul vostru de cunoștințe. Acordați atenția cuvenită clienților care fac parte din segmentul vostru de piață. Elemente de imagine personală:
  • cartea de business (minipublicitate);
  • garderoba (îmbrăcămintea într-o situație concretă);
  • exteriorul (ținuta);
  • atitudinea (încrederea în sine);
  • limbajul gesturilor și comportamentul (postura, gesturile etc.);
  • zâmbetul (caracter plăcut);
  • privirea (manifestație de atenție și interes);
  • vocabularul (limbajul folosit);
  • arta oratorică (tonalitatea, intensitatea, ritmul și intonația);
  • mașina (imaginea personală);
  • locurile frecventate (reflectă stilul și caracterul);

 13. Program de marketing nepotrivit
  Elaborarea unui program de marketing nepotrivit, care nu corespunde produsului sau serviciului în cauză. Studiați cu mare atenție piața. Folosiți teste promoționale și analizați cu atenție rezultatele.

 14. Contarea doar pe vreo doi-trei clienți
  Lărgiți cercul de clienți. Când luați o decizie de investiție majoră, nu contați pe venitul obținut de la unul sau doi clienți importanți. Elaborați un plan de rezervă în cazul în care clientul cel mai important vă părăsește.

 15. Divizarea proprietății în mod egal
  Identificați factorii compensatorii ai afacerii. Selectați cu atenție directorul executiv și tratați-l cu respect.

 16. Tratarea incorectă a angajaților
  Încercați să înțelegeți ce îi motivează pe oameni, comunicați eficient cu angajații, asigurați o delegare optimă a tuturor sarcinilor și responsabilităților. Formați-vă un stil individual de conducere (leadership).

 17. Ignorarea lucrurilor evidente
  Monitorizați cu atenție indicatorii-cheie, pentru a reduce pagubele: dezamăgirea și riscul sporit.

 18. Tendința de a acționa de unul singur
  Angajați personalul potrivit și învățați să delegați responsabilitățile. Angajați un expert în business sau un consultant.

 19. Contractele încheiate în formă orală
  Înțelegerile orale pot fi mai ușor încălcate decât cele scrise. Încheiați toate contractele doar în formă scrisă.

 20. Lipsa de angajament pentru autoeducație
  Rezervați-vă timp pentru autoeducație. Citiți lunar cel puțin o carte de specialitate sau frecventați un curs.

Inițierea reușită a unei afaceri nu garantează succesul ei ulterior. Majoritatea afacerilor trec prin mari greutăți anume în primii 2-3 ani de la înființare. În această perioadă, majoritatea greșelilor decurg din cunoștințele insuficiente și lipsa de experiență a tânărului antreprenor.

Specialiștii scot în evidență cele mai frecvente cauze ale eșecului în micul business:
 • planificarea inadecvată a businessului;
 • capitalul inițial insuficient;
 • estimarea eronată a cererii de piață;
 • lipsa abilităților manageriale;
 • incompetența de a selecta și de a aplica sfaturile;
 • lansarea ineficientă a produsului/serviciului;
 • credulitatea excesivă (în forțele proprii sau în noroc);
 • neînțelegerea necesităților de capital pentru dezvoltarea afacerii;
 • graficul nepotrivit de efectuare a cheltuielilor;
 • luarea de decizii pripite;

În continuare sunt expuse și alte zece legi ale antreprenoriatului, ce trebuie respectate:
 1. Stabiliți scopul și acționați pentru a-l atinge.
 2. Fiți neobosit și perseverent.
 3. Focusați-vă pe nișele pieței.
 4. Fiți decis și implementați rapid deciziile luate.
 5. Ascultați și fiți sensibil la clienți, furnizori, angajați și investitori.
 6. Focusați-vă asupra fluxului de numerar.
 7. Fiți inovativ și diferit.
 8. Minimizați structura de management.
 9. Maximizați profiturile prin menținerea costurilor joase și productivității înalte.
 10. Aveți încredere în forțele proprii!http://www.antreprenor.su/2012/12/cum-ar-trebui-sa-fie-un-lider.html

Nici un comentariu