Marketing


Marketing
Prima definiție a marketingului a apărut pentru prima dată în anul 1935. De atunci încoace, sub influența schimbărilor economice care au avut loc de-a lungul timpului, s-au modificat și noțiunile care aparțin acestei discipline.

Revenind la evoluția marketingului, se poate de afirmat că ideologia de marketing a apărut încă de pe timpul când ofertanții își vindeau produsele/serviciile la piață, unde încetul cu încetul au început a analiza preferințele clienților, muncind asupra ideii de a satisface cerințele acestora.

Philip Kotler, considerat ”părintele” marketingului, în cărțile sale oferă următoarea definiție: "Marketingul este o activitate menită să satisfacă nevoile și dorințele prin procese de schimbare". Altfel spus, marketingul reprezintă știința de a convinge clienții să cumpere anumite produse sau servicii.

Dacă ne referim la marketingul unei companii, atunci putem spune că angajații din departamentul marketing activează bine doar atunci când produsele/serviciile pe care le promovează sunt vândute conform obiectivelor stabilite, în caz contrar, acela nu este marketing. Prin urmare, marketingul reprezintă un proces prin care clienții sunt încurajați să ia o decizie de cumpărare și de utilizare a unui produs sau serviciu.

În cadrul unei întreprinderi, marketingul deține funcția de creare, comunicare și livrare către clienți a valorii produsului de bază al companiei, sprijinind astfel vânzarea. Marketingul are o zonă de acțiune referitoare la produs și o zonă de acțiune referitoare la imagine. Marketingul de produs controlează produsul de la etapa de proiectare, lansare, până la faza de sfârșit de viață. Marketingul de imagine se face responsabil de elemente cum ar fi brandul, marca, folosind anumite acțiuni de publicitate.

Marketerii (specialiștii în marketing), pentru a promova imaginea companiei și pentru a crește vânzările acesteia, deseori își pun următoarele întrebări:
 • Cine reprezintă piața, adică care ar fi potențialii clienții ai firmei respective?

 • Ce dorește piața, adică care ar fi cerințele clienților și corespund ele oare cu oferta firmei sau ar trebui de introdus careva modificări?

 • Cine sunt concurenții companiei, ce cotă de piață ocupă fiecare dintre ei, ce oferte au și care sunt prețurile de vânzare ale produselor/serviciilor concurenților?

 • Care sunt riscurile ce țin de domeniul marketingului cărora se expune firma și cum ar putea fi acestea evitate?

În încercarea de a răspunde la aceste întrebări, pe parcursul anilor, marketingul a evoluat progresiv ca știință, devenind în prezent foarte solicitat și necesar în mediul de afaceri.

Marketingul îndeplinește concomitent mai multe funcții, printre care cele operaționale și manageriale.

Funcțiile operaționale sunt direct legate de activitățile specifice marketingului, care îl diferențiază de alte funcții ale afacerii, spre exemplu cea de producere, de personal, financiar-contabilă sau de aprovizionare.

Funcțiile operaționale ale marketingului

Funcțiile operaționale ale marketingului includ mai multe sarcini:
 • Cercetarea pieței;
 • Determinarea cerințelor clienților;
 • Formarea gamei de produse pentru vânzare;
 • Stabilirea prețurilor;
 • Distribuția și gestionarea stocurilor de produse;
 • Promovarea ofertelor companiei și imaginea acesteia.

De cele mai multe ori, marketingul este asociat cu vânzarea unor produse sau servicii, cu promovarea companiei sau cu anumite sondaje de opinie efectuate de către marketeri.

Produsele sunt fabricate pentru a fi procurate de un anumit grup-țintă și pentru a le satisface acestora cerințele. La fel este și în cazul serviciilor oferite de către companii, cu scopul de a-și mulțumi clienții. Pornind de la aceasta, McCarthy a împărțit marketingul în patru segmente de activitate: Produsul, Prețul, Plasamentul și Promovarea.

„Cei patru P” sunt:
Produs: se ia în considerație aspectul și specificațiile bunurilor propuse spre vânzare, se analizează calitatea acestora, asortimentul, designul, caracteristicile, ambalajul, dimensiunile și nu în ultimul rând garanțiile care se oferă pentru produsele ce urmează a fi comercializate.

Preț: se referă la modul de stabilire al prețurilor, inclusiv reducerile de preț, prețurile de catalog, perioadele de plată, condițiile de creditare și facilitățile acordate clienților fideli.

Promovare: acest element al mixului de marketing include în sine reclama, publicitatea și vânzările personale, diverse metode de promovare a unui produs/serviciu, brand sau companie în general.

Plasament: altfel spus distribuție, se referă la modul în care produsul ajunge direct la client; spre exemplu, amplasarea firmei, canalele de distribuție, stocurile de mărfuri existente și sortimentul acestora. Acest al patrulea P se referă la locul unde produsul/serviciul este comercializat și segmentul de piață căruia se adresează (femei, bărbați, tineri, adulți, familii, oameni de afaceri sau companii).

Cele patru elemente specificate mai sus, de obicei formează mixul de marketing. Orice antreprenor, poate folosi acest mix pentru a întocmi un plan de marketing. Modelul celor 4P este util îndeosebi pentru produsele de o valoare redusă. Produsele industriale, serviciile și produsele cu o valoare mare au nevoie de mici adaptări și oarecare modificări ale acestui model.

Funcțiile manageriale ale marketingului sunt legate nemijlocit de conducerea marketingului. De obicei, funcțiile manageriale sunt aceleași pentru toate subdiviziunile firmei, ținând cont de faptul că managementul este strict necesar pentru orice subdiviziune. Funcțiile manageriale includ planificarea, analiza, implementarea și desigur controlul planurilor și al tuturor programelor de marketing.

Funcțiile manageriale ale marketingului
Funcțiile manageriale ale marketingului

Obiectivele activității de marketing în cadrul unei intreprinderi se împart în obiective economice și psihologice:
Obiectivele economice:
 • majorarea vânzărilor și a cifrei de afaceri;
 • creșterea sau cel puțin menținerea cotei de piață;
 • majorarea profitului, dar și a investițiilor;
 • reducerea riscurilor în afaceri.
Obiectivele psihologice:
 • construirea unei imagini favorabile în rândul consumatorilor;
 • creșterea gradului de cunoaștere a produselor întreprinderii printre clienți;
 • obținerea unui grad mai înalt de satisfacție a clienților;
 • creșterea loialității clienților față de produsele/serviciile companiei.

Principiile marketingului sunt realizate prin satisfacerea cerințelor clienților și obținerea de profit. Aceste principii sunt materializate în:
 1. Maximizarea consumului — se consideră că rolul activității de marketing este ca să stimuleze la maximum consumul, iar acest lucru va conduce la maximizarea producției, a gradului de ocupare a forței de muncă și desigur a veniturilor.

 2. Maximizarea satisfacției consumatorului — se are în vedere că una dintre sarcinile de bază ale marketingului este oferirea de bunuri/servicii care ar satisface cât mai bine sau chiar ar depăși așteptările clienților, în ceea ce privește calitatea, prețul și asortimentul oferit spre vânzare.

 3. Maximizarea posibilităților de alegere a consumatorului — aceasta presupune ca clienților să li se ofere o gamă mai variată a bunurilor și serviciilor care corespund preferințelor acestora, astfel încât pentru clienți să se propună mai multe posibilități de alegere a produselor/serviciilor preferate, pentru a câștiga loialitatea acestora. În caz contrar, când pe piață ofertantul propune doar câteva produse/servicii pe placul clienților, există riscul că aceștia vor cumpăra produsul doar dacă sunt cumpărători fideli sau dacă pentru ele se cere un preț mai mic. În cazul în care gama sortimentală este îngustă, clienții fără să-și dea seama, vor trece peste câteva etape ce fac partea din procurarea unui produs/serviciu, cum ar fi analiza și compararea prețurilor, a conținutului ș.a. De aici rezultă că întreprinzătorii trebuie să ofere clienților o gamă cât mai variată pe placul clienților și cu posibilități mai mari de alegere.

 4. Maximizarea calității vieții — se referă nu doar la cantitatea, calitatea, disponibilitatea și costul bunurilor sau serviciilor, ci și la calitatea mediului natural și cultural al consumatorilor.

Indiferent de domeniul de activitate, orice întreprindere ar trebui să se orienteze spre necesitățile clienților, pentru a fi cât mai aproape cu produse/servicii de calitate înaltă, la prețuri rezonabile, în orice perioadă a anului. Marketingul joacă un rol foarte important în satisfacerea cerințelor cumpărătorilor într-un mod profitabil pentru antreprenori, de aceea la acest compartiment trebuie de muncit mult, pentru obținerea rezultatelor dorite.

Nici un comentariu