Bine Ați Venit!

Bine ați venit pe www.antreprenor.su, un site ce oferă gratuit informații utile despre inițierea și gestionarea propriei afaceri, precum și idei ce țin de investirea cu succes a banilor.

În linii generale, aici veți găsi notițe introductive despre antreprenoriat, cât și articole ce explică modalitățile de generare a ideilor de afaceri, unde sunt analizate aspectele importante de marketing, finanțare, planificare, contabilitate și a formelor organizatorico-juridice a afacerii.

Sperăm că studiind informația de pe site-ul nostru, veți obține cunoștințele necesare pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri profitabile.

Afacere

Afacerea este orice activitate legală în domeniul agricol, industrial, comercial sau financiar în scopul obținerii de către antreprenori a unui profit.


Se afișează postările cu eticheta Afacere. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Afacere. Afișați toate postările


Evaluarea ideii de afaceri


Evaluarea ideii de afaceri
Evaluarea este necesară pentru orice fel de activitate, cu atât mai mult în business.

Evaluarea ideii de afaceri are menirea de a contrapune ideile cu realitatea implementării lor; de a comensura posibilitățile reale, resursele și mijloacele prezente cu necesitățile și dorințele; de a compara rezultatele preconizate cu criteriile de referință.

Pentru a evalua ideea de afaceri, viitorul antreprenor își va pune următoarele întrebări de control:
  • Ce vă place să faceți?
  • Care este gradul de risc acceptabil pentru Dvs.?
  • Care va fi rolul familiei în afacerea Dvs.?
  • Cât de mult și perseverent intenționați să lucrați?
  • Ce condiții ați prefera la locul de muncă?
  • Care sunt scopurile majore și obiectivele Dvs. personale?

Ideile de afaceri


Ideile de afaceri
Multe persoane inițiază afacerea proprie bazându-se pe calitățile și abilitățile de care dispun, de experiența sau calificarea pe care au acumulat-o pe parcursul activității precedente ori pe un hobby.

Deseori ele consideră că angajatorul lor nu a identificat sau nu a valorificat cea mai bună oportunitate. Uneori ele au idei potențiale de îmbunătățire, dar angajatorul nu le-a permis să le realizeze, de aceea vor să încerce singure să le pună în practică în mod independent. Alteori, având relații cu terții în virtutea responsabilităților de serviciu, ele speră că vor putea explora aceste avantaje având propria afacere.

Alții speră să acopere golurile de pe piață, găsind astfel oportunități de afaceri. Antreprenorul diferă de manager ca fiind o persoană ce poate explora aceste oportunități inovative. Motivațiile pot fi diferite la început, însă în virtutea faptului că antreprenorul observă oportunitățile și caută metode de a le valorifica, el diferă deja de un simplu angajat.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM)


Întreprinderile mici și mijlocii (IMM)
Fiecare antreprenor, atunci când ia decizia să-și lanseze o afacere, decide și mărimea acesteia, adică alege să-și înființeze o întreprindere mică, mijlocie sau având resursele și experiența necesară, poate chiar una de proporții, adică mare.

În acest articol vorbim despre întreprinderile mici și mijlocii, rolul și importanța acestora, avantajele și dezavantajele pe care le prezintă și criteriile lor de definire în diferite țări.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt predominante într-o economie de piață, având drept caracteristici principale un număr de angajați sub o anumită limită și o cifră de afaceri de asemenea până la o anumită valoare.

P. Drucker (savant american) spunea că „micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creșterii economice”. Acest lucru este foarte adevărat, deoarece anume întreprinderile mici și mijlocii determină creșterea economică a unei țări, structura și calitatea produsului național brut (PNB). În majoritatea țărilor dezvoltate, ponderea întreprinderilor mici și mijlocii este de 60-70% din PIB-ul țării respective.

Antreprenoriat


Antreprenoriat
Studierea antreprenoriatului reprezintă o cerință de bază pentru cei care doresc să se lanseze în afaceri. Orice antreprenor care alege să-și desfășoare o activitate economică, are ca scop obținerea unui profit, iar în același timp mulțumirea clienților, satisfacerea nevoilor existente pe piață și creșterea economiei naționale.

Antreprenoriatul ca noțiune a fost introdus de către economiști în secolul al XVIII-lea, iar în continuare a fost un domeniu care atrăgea tot mai multe interese din partea oamenilor înstăriți. Aceștia defineau antreprenoriatul drept o activitate desfășurată de către un întreprinzător, care în baza unor condiții contractuale, se obligă să presteze diverse lucrări (industriale, de construcții, etc.), în favoarea altei persoane și organizații, evident în schimbul unei recompense stabilite din timp.

Activitatea de antreprenoriat reprezintă o activitate independentă, desfășurată pe risc propriu, conform legislației și orientată spre obținerea unui profit, ca urmare a comercializării produselor sau a prestării serviciilor de către persoanele înregistrate în calitate de antreprenori.

Rolul și importanța planului de afaceri


Rolul și importanța planului de afaceri
Deși managementul eficient începe întotdeauna cu planificarea, majoritatea antreprenorilor ignoră necesitatea elaborării unui plan de afaceri sau îi acordă o importanță minoră. Este foarte redus numărul întreprinderilor mici, ce dispun de un plan de afaceri.

Incertitudinea și instabilitatea economică, dependența mare de mediul extern, lipsa de resurse și cunoștințe creează mari dificultăți în realizarea obiectivelor propuse în plan și provoacă o atitudine sceptică a antreprenorilor față de planul de afaceri în special, și de planificare, în general.

Cu toate acestea, studiile experților occidentali au demonstrat că una din cauzele importante ale nivelului scăzut de supraviețuire a întreprinderilor micului business este lipsa unor planuri strategice, care ar permite coordonarea activității și alocarea eficientă a resurselor disponibile. De aceea, este foarte important ca planul de afaceri dintr-un document formal, să devină un instrument managerial, care poate fi utilizat de antreprenor pentru evaluarea situației curente și determinarea etapelor și resurselor necesare, pentru realizarea cu succes a obiectivelor și scopurilor fixate.

Planul de afaceri


Planul de afaceri
Planul de afaceri este un document confidențial în care sunt scrise obiectivele și scopurile întreprinderii, demonstrându-se în detaliu modalitățile de atingere a acestora.

Planul de afaceri este un instrument foarte util nu numai pentru managementul firmei, dar și pentru potențialii săi creditori și investitori, mai ales în situația în care se urmărește tragerea de capital. Aceștia vor aprecia în mod deosebit un plan de afaceri obiectiv, concis, și care cuprinde informații utile și complete necesare în procesul de luare a unei decizii.

Înainte de a oferi finanțare, investitorii vor dori să fie siguri că planul de afaceri a fost bine conceput și gândit, și că echipa managerială din cadrul firmei dispune de capacitățile și calitățile necesare pentru a asigura o conducere eficientă, să evalueze toate ipostazele, și să fie capabilă să rezolve toate problemele care pot să apară.

Din acest motiv planul de afaceri trebuie să fie foarte bine conceput și elaborat, mai ales în ceea ce privește potențialul afacerii, fiind necesar să se insiste în special asupra aspectelor specifice afacerii sau sectorului respectiv. Planul de afaceri se referă de regula la obiective stabilite pentru perioada următoare, dar trebuie să conțină și informații privind activitatea trecută și prezentă a firmei.