Avantajele francizei pentru francizat


Avantajele francizei pentru francizat Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor (în engleză franchiser) îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat (în engleză franchisee), dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii.

Obținerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri.

Francizatul este un comerciant, persoană fizică sau juridică, selecționat de francizor, care aderă la principiul omogenității rețelei de franciză, așa cum este ea definită de către francizor.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
 • să dezvolte rețeaua de franciză și să mențină identitatea sa comună, precum și reputația acesteia;
 • să furnizeze francizorului orice informație de natură a facilita cunoașterea și analiza performanțelor și a situației reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;
 • să nu divulge la terțe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât pe toată durata contractului de franciză, cât și ulterior.
Antreprenorul care dorește să adere la un sistem de franciză trebui să cunoască că poate beneficia de o serie de avantaje:
 1. Un brand cunoscut
  Francizatul lucrează sub protecția unui brand ce este deja cunoscut și prezent în conștiința publicului. Astfel este mult mai ușor să atragi clienți. De asemenea, ei beneficiază de renumele, mărcile comerciale, dreptul de autor, secretele de producție comercială sau alte proceduri secrete și de succes deținute de sistemul de franciză.

 2. Un concept dovedit
  Un avantaj al intrării într-o rețea de franciză este accesul la conștințele (know-how-ul) și strategiile ce au contribuit la succesul companiei; pe scurt informații despre managementul unei afaceri. Cu un capital relativ redus francizatul are acces la soluțiile de dezvoltare economică. Soluții pentru care, în caz contrar, ar trebui să lucreze singur pentru a le găsi.

 3. Suportul francizorului
  Francizorul se angajează prin semnarea licenței de franciză să ofere beneficiarilor suportul necesar pentru a atinge același succes. Angajamentul său include, printre altele:
  • suport în găsirea un spațiu adecvat sau o locație satisfăcătoare
  • ajutor la deschiderea punctul de lucru al francizei
  • asistență în determinarea cantității și diversității produselor destinate vânzării și în aprovizionare cursuri pentru francizat și angajații lui despre: managementul afacerii, prepararea/pregătirea produselor (de exemplu un meniu), evidența financiară, contabilitate, controlul promoțiilor și a comercializării produselor.

 4. Suport pentru cei fără experiență în domeniu
  De obicei, francizatul nu are nevoie de experiență în industria în care acesta își va desfășura activitatea. El va primi de la francizor pregătirea necesară pentru dezvoltarea de succes a afacerii și asistența permanentă în caz de nevoie. Cunoștințelor de bază în acel domeniu de specialitate se dobândesc în urma cursurilor de formare asigurate de francizor.

  Francizatul va primi manualul de franciză în care este explicat în detaliu cum să conducă cu succes afacerea în cauză. În plus, francizorul colectează, de obicei, cât mai multe informații legate de piață și mediul de afaceri pe care le împărtășește cu partenerii săi.

 5. Risc minim, credibilitate maximă
  Principalul avantaj al aderării la un sistem de franciză este reducerea riscurilor legate de administrarea afacerii. Acesta presupune o credibilitate crescută de care francizatul beneficiază în discuțiile de afaceri sau în negocierile de cooperare cu alți antreprenori sau contractanți ( se includ și instituțiile financiare ).

  Concluzia luată în urma cercetării și experienței piețelor occidentale arată că numărul firmelor falimentare ce operează în cadrul sistemelor de franciză este cu mult mai mic decât a celor ce sunt independente.

 6. Avantajele campaniilor de promovare și promoțiile organizate de francizor în toate țările în care compania este prezentă
  Francizatul, precum simplu comerciant, nu și-ar putea permite să organizeze o campanie de publicitate de mare avergură la nivel național. Nici nu ar avea sens organizarea unei astfel de campanii când compania operează la nivel local.

  Aderând la o rețea de franciză ce include multe unități francizate, permite unui francizat să beneficieze de efectul unei campanii publicitare la nivel înalt organizată de francizor pentru întreaga rețea.

 7. Condiții mai bune în contractele și în relația cu furnizorii
  Francizorul negociază condițiile contractuale cu furnizorii pentru întreaga rețea de franciză. (de exemplu aprovizionarea cu coca cola în fiecare restaurant). El poate obține condiții mult mai bune de cumpărare decât ar reuși să obțină un francizat, indiferent de calitățile sale de negociator.

Nici un comentariu